Äntligen open innovation i livsmedelsindustrin

På Food Venture and Partnering Day som gick av stapeln den 9 juni i Göteborg fick sexton nystartade företag inom livsmedelssektorn möjlighet att träffa framtida samarbetspartners inom livsmedelsindustrin och relevanta investerare. Ett kreativt sätt att skapa affärs- och samarbetsmöjligheter.

Food Venture and Partnering Day var ett heldagsevent där sexton nystartade livsmedelsföretag fick hjälp med att växa och utveckla sina affärsidéer. Under sju minuter fick företagen presentera sina idéer och sina behov för en feedbackgivande panel bestående av investerare och industri, samt en frågvis publik. Därefter gavs det möjlighet till enskilda möten för diskussioner om framtida samverkan/finansiering.

De nystartade företagens presentationer bjöd på en bred palett av spännande affärsidéer, allt från tillverkningsprocesser som minskar den järnbindande fytinsyran i cerealier, via flödesmätning i pågående produktion utan kostsamma produktionsstopp, till en maskin som på kaffeautomat-likande sätt, tar fram ”färskbryggd” smoothie. Snart ser ni smoothie-maskinen på Arlanda, i köpcenter och på hotell.

Dagen arrangerades av Livsmedelsacceleratorn i Västra Götaland med SP Food Bioscience som värd. Livsmedelsföretagen var en av partners till den innovativa dagen.