Ovanligt att gränsvärdena för bekämpningsmedel överskrids

Inga bekämpningsmedelsrester alls i de flesta svenska livsmedel och låga halter generellt. Det visar Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i mat.

Inga bekämpningsmedelsrester alls i de flesta svenska livsmedel och låga halter generellt.

Varje år kontrollerar Livsmedelsverket genom stickprover hur mycket rester av bekämpningsmedel som finns i livsmedel. Resultaten av kontrollerna kommer med en viss eftersläpning, bland annat eftersom de först ska rapporteras in till EU.

Nu är resultaten från 2020 års kontroller klara och de visar att trenden från tidigare år håller i sig – väldigt få prover innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdet. Inga av de svenskproducerade livsmedlen låg över gränsvärdet och i de flesta svenska proverna hittades inga rester alls.

Läs hela artikeln på Livsmedelsverkets hemsida.