Positivt med Livsmedelsverkets beslut om kostråd i märkning och marknadsföring

Livsmedelsverket meddelade redan i höstas att de ändrar sig i frågan om huruvida företag ska få använda verkets kostråd i märkning och marknadsföring av mat. Att detta numera är tillåtet är något som Livsmedelsföretagen har välkomnat och arbetat för under lång tid.

Användningen av kostråden i märkning och marknadsföring är en viktig pusselbit i arbetet med att främja goda matvanor. Genom de riktlinjer som Livsmedelsverket nu presenterat och den guide som Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel håller på att ta fram blir det enklare för de företag som vill marknadsföra hälsosamma val att göra det.

Läs mer om Livsmedelsverkets information om hur kostråden får användas här.