Industrins konkurrenskraft måste stå i fokus i avtalsrörelsen

Idag kommenterade arbetsgivarna inom industrin på en gemensam pressträff varför fackens krav om bland annat löneökningar på 2,8 procent är för höga. Avtalsrörelsen måste utgå ifrån industrins konkurrenskraft.

– I livsmedelsindustrin ser vi en dålig produktivitetsutveckling. I en undersökning från Livsmedelsföretagen uppger fyra av tio företag att de tycker att konkurrenskraften har försämrats. Samtidigt har svensk livsmedelsproduktion minskat kraftigt, enligt den officiella statistiken har livsmedelsproduktionen gått ner med en femtedel, säger Anna Nordin, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen.

Den globala industrikonjunkturen viker ner och svensk industri tappar i konkurrenskraft. Trots att LO-samordningen har spruckit så finns det en bred samsyn inom industrin för industriavtalet som omfattar 1,1 miljoner arbetstagare. Modellen med att industrin går först och sätter ett märke för hela avtalsrörelsen är grunden för svensk lönebildning och en modell som de flesta aktörer står bakom. Parterna utväxlar avtalskrav den 21 december, därefter följer förhandlingar.