”Rader av förslag som slår mot landsbygden”

Det är viktigt att regeringen inte slår in på fel väg nu. Man kan inte rycka undan flera viktiga förutsättningar för landsbygd och företagande och tro att det inte får återverkningar. Paketet med vägslitageskatt, handelsgödselskatt och försämrad infrastruktur är ett avgörande hot mot landsbygden, skriver Livsmedelsföretagen, LRF, och Skogsindustrierna på DN Debatt.

Läs hela artikeln på DN Debatt

Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist,
en av undertecknarna.