Regeringen backar kring sjuklöneförslag

Regeringen meddelade i dag att de backar från sitt hårt kritiserade förslag att låta arbetsgivarna betala mer av kostnaderna för långtidssjukskrivna.

Beskedet kommer efter att LO, PTK och Svenskt Näringsliv hörsammat socialförsäkringsminister Annika Strandhälls uppmaning att presentera egna förslag som kan leda till minskade sjukskrivningar och lägre sjukkostnader.

I sitt gemensamma åtgärdspaket föreslår fack och arbetsgivare bland annat att företagen bättre tar till vara de ekonomiska stöd som finns för rehabiliteringsåtgärder, att det utvecklas en effektivare hjälp i samband med sjukfrånvaro, att kunskapen ökar om de bakomliggande faktorerna till sjukskrivning samt att en utredning ser över i vilken omfattning företagen använder företagshälsovård.

Parterna föreslår också att regeringen inrättar ett kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning och ser till att kunskapen om sjukförsäkringens tillämpning blir bättre.

Enligt det tidigare förslaget från regeringen skulle arbetsgivaren ha stått för 25 procent av kostnaden för en anställd som är sjukskriven i mer än 90 dagar.

Läs regeringens pressmeddelande här.