Regeringen lanserar Team Sweden Livsmedel

I enlighet med målen i Livsmedelsstrategin vill regeringen se en ökad livsmedelsexport. För det här ändamålet har man nu lanserat Team Sweden Livsmedel – en plattform och forum där företag, myndigheter och andra aktörer ska samverka för att utveckla och öka den svenska livsmedelsexporten. Livsmedelsföretagen ingår i styrgruppen för den nya plattformen.

Sven-Erik Bucht vid lanseringen av Team Sweden Livsmedel
Regeringens exportsamordnare Johan Krallis Anell vid lanseringen av Team Sweden Livsmedel.

Ett 50-tal representanter från livsmedelsbranschen, regeringskansliet och myndigheter var på plats när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Business Swedens vd Ylva Berg presenterade Team Sweden Livsmedel, regeringens nya plattform för livsmedelsexport. Regeringens nytillträdde exportsamordnare Johan Krallis Anell utvecklade tankarna kring Team Sweden Livsmedel och Fredrik Fexe, vice vd på Business Sweden, introducerade medlemmarna i styrgruppen för den nya plattformen. Ett antal myndigheter och branschorganisationer – bl a Visit Sweden, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Visita – fick även tillfälle att kort presentera sig och berätta hur de kan bidra till att öka den svenska livsmedelsexporten.

Rasmus Bäckström talar vid presentationen av styrgruppen för Team Sweden Livsmedel.

Livsmedelsföretagen ingår i styrgruppen för Team Sweden Livsmedel. På plats på lanseringen var bland annat Livsmedelsföretagens tillförordnade vd Anders Canemyr och exportansvarig Rasmus Bäckström.

– Livsmedelsföretagen har som mål att fördubbla livsmedelsexporten till 2025. Därför välkomnar vi alla satsningar som kan underlätta för våra medlemsföretag att exportera, och vi välkomnar även att livsmedel äntligen blivit en prioriterad del av det nationella exportprojektet Team Sweden. Nu gäller det att fylla plattformen med innehåll och genom vår plats i styrgruppen ska vi göra allt vi kan för att få genomslag för våra medlemmars behov och intressen. Parallellt med detta kommer vi arbeta för att regeringen gör ytterligare reformer för att underlätta för svenska livsmedelsföretag att växa och utvecklas. Att vara framgångsrik på sin hemmamarknad är för de allra flesta företag en förutsättning för att kunna satsa på export, säger Rasmus Bäckström, exportansvarig på Livsmedelsföretagen.

Om du vill veta mer om Team Sweden Livsmedel och hur Livsmedelsföretagen arbetar med att öka livsmedelsexporten får du gärna kontakta Rasmus Bäckström på rasmus.backstrom@li.se.