Regeringen: Livsmedelssektorn är samhällsviktig

I fredags beslutade regeringen att klassificera 12 samhällssektorer, inklusive livsmedel, som samhällsviktiga. Personer som arbetar inom sektorerna ska känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten. Vi uppdaterar den här texten allt eftersom det kommer mer information.

– Det här är en fråga som vi har drivit hårt tillsammans med bland annat LRF och Svensk Dagligvaruhandel, och det är mycket välkommet att regeringen har tagit det här beslutet. Nu inväntar vi direktiv om hur detta kommer fungera i praktiken för de företag och medarbetare som är berörda, säger Patrik Strömer, näringslivsexpert på Livsmedelsföretagen med särskilt ansvar för krisberedskap och försörjningsförmåga.

I nuläget arbetar ansvariga myndigheter med att ta fram direktiv för hur beslutet ska tillämpas. Därför har vi just nu ingen mer information än det som står på regeringens hemsida. Vi bevakar frågan och återkommer så fort det kommer ny information.

Så ska samhället fortsätta fungera – även om skolorna skulle behöva stängas

Så här skriver regeringen på sin hemsida den 20 mars:

”Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas.

Med dagens regeringsbeslut kan personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten, för deras barn, även om förskolor och skolor skulle behöva stängas. Även barn med fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl exempelvis sociala skäl omfattas av detta beslut.

Vad som är samhällsviktig verksamhet grundar sig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps arbete. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att ha möjlighet att i föreskrifter närmare precisera hur förordningen ska tillämpas.

Förordningen publiceras på Svensk Författningssamlings webbplats.”

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert