Regeringens mål för förenklingspolitiken: Relevanta men utan ambitionsnivå

Regeringen har nu, kraftigt försenad, presenterat nya mål för förenklingspolitiken i en skrivelse till riksdagen. Näringslivets Regelnämnd NNR är kritisk och efterlyser ”konkretion om hur långt regeringen vill nå, hur målen ska uppnås och i vilken takt”.

– Vi är alla överens om att kostnaderna måste minska i absoluta tal och i förhållande till omvärlden liksom att fokus i regelgivningen behöver vara konkurrenskraft och tillväxt. Det är därför bra att det blivit tydligt. Samtidigt finns det risk att regeringen faller på samma grepp som tidigare regeringar och misslyckas, eftersom målen inte innehåller några som helst nivåer, riktmärken eller verktyg för att gå i den riktning som anges. I detta avseende behöver målen kompletteras och det snabbt. En viktig pusselbit är därför att genomföra de förslag som ”Utredningen om enklare regler för mikroföretagande och en modernare bokföringslag” lagt fram om en sammanhållen regelförbättringsprocess, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR.

Här kan du läsa NNR:s uttalande i sin helhet.

Påminnelse: Skicka in exempel på krångliga regler

Vilka enskilda (en eller flera) regler (paragrafer) hindrar er mest i er verksamhet som livsmedelsproducenter? Det kan handla om paragrafer/regelverk som försämrar ert företags konkurrenskraft och/eller som förorsakar er en stor administrativ börda (till liten nytta).

Mejla era förslag eller frågor till patrik.stromer@li.se eller ring på 0725-055743

Läs mer här

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert