fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
NÄRINGSPOLITIK

Vilka krångliga regler ska tas bort?

Näringslivets Regelnämnd (NNR) vill veta vilka regler och paragrafer som är de största hindren för Livsmedelsföretagens medlemmar. Syftet är att kunna ge politikerna exempel på regelförbättringar som kan öka konkurrenskraften och minska administrationen.

Näringslivets Regelnämnd – NNR – ska inte förväxlas med Nordiska Näringsrekommendationer. Näringslivets Regelnämnd är det samlade näringslivets företrädare i regelförbättringsfrågor. Uppgiften är att förespråka och verka för effektivare och mindre kostsamma regelverk, sänka regelkostnader samt relevant uppgiftslämnande och en minskad uppgiftslämnarbörda för företag.

Höstens projekt handlar om att reducera ”stocken” av regler genom att ta fram förslag på regler som kan tas bort eller förenklas. Självklart är de stora systemövergripande förslagen viktiga men det här projektet riktar också in sig på mer detaljnivå.

Skicka in exempel till Livsmedelsföretagen

Frågan till Livsmedelsföretagens medlemmar är: Vilka enskilda (en eller flera) regler (paragrafer) hindrar er mest i er verksamhet? Det handlar om att ta fram exempel på paragrafer/regelverk som försämrar ert företags konkurrenskraft och/eller som förorsakar er en stor administrativ börda (till liten nytta).

NNRs projekt handlar om att kunna ge svar på frågan från politiker: Vi förstår att regelförbättring är viktigt men var ska vi börja?

Mejla era förslag eller frågor till patrik.stromer@li.se eller ring på 0725-055743

Patrik är Livsmedelsföretagens representant i styrelsen. Är det regelkrångel som har med EU att göra kan ni även skicka till Nicklas Amelin som är EU-expert på Livsmedelsföretagen och suppleant i NNR:s styrelse.

Om NNR

NNR samordnar och koordinerar näringslivets regelförbättringsarbete på nationell, europeisk och internationell nivå. NNR tar initiativ till dialoger med riksdag, regering, myndigheter och kommunföreträdare liksom med företrädare på EU-nivå och bedriver utvecklingsprojekt för effektivare regler och en effektiv regeltillämpning. Detta fokuserade verksamhetsområde gör att NNR är unik bland näringslivsorganisationer i Europa.

Näringslivets Regelnämnd bildades år 1982 och är en oberoende, politiskt obunden ideell förening helt finansierad av sina medlemmar. Bland medlemmarna finns 25 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar ca 300 000 företag.

Patrik Strömer Näringspolitisk expert 072-505 57 43

Patrik är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen med krisberedskap, försörjningsförmåga och totalförsvar som särskilda ansvarsområden. Patrik är också Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, då snus är ett livsmedel som omgärdas av särskilda regleringar. Patrik har tidigare arbetat som PA-konsult, chefredaktör och anlitas även som skribent och föreläsare.

Nicklas Amelin EU-expert +46-8-762 65 18+46-70-329 60 80

Nicklas arbetar med EU-lagstiftning inom livsmedelsområdet och bevakar även EU-samarbete i livsmedelsfrågor där det ännu inte finns gemensam lagstiftning, t ex inom mat och hälsa. Nicklas arbetar i stor utsträckning på plats i Bryssel och där är han bl a aktiv inom vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope där han är ordförande för Food and Consumer Policy Committee. Nicklas har tidigare arbetat på regeringskansliet och på EU-kommissionen i Bryssel.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy