Rekordhögt förtroende för livsmedelsindustrin

85 procent av svenskarna har högt förtroende för den svenska livsmedelsindustrin. Det visar Demoskops förtroendemätningar som Livsmedelsföretagen utför årligen. En växande andel säger också att mat och dryck från svenska producenter håller hög kvalitet.

– Vi började göra mätningar kring förtroendet för den svenska livsmedelsindustrin 2013 och sedan dess har förtroendet ökat varje år. Det är förstås väldigt bra och visar att konsumenterna i grunden litar på svenska matföretag, säger Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist.

Trenden har pekat uppåt sedan förtroendemätningarna startade år 2013, och de senaste siffrorna visar en ökning på 4 procentenheter jämfört med en föregående mätning i juni i år.

– Det är trenden uppåt som är den riktigt intressanta och den kommer troligen att leda till att intresset för produkter som tillverkas i Sverige kommer fortsätta att öka, fortsätter Marie Söderqvist.

Svensk mat förknippas med kvalitet
81 procent av svenskarna tycker att mat och dryck från svenska livsmedelsproducenter generellt sett håller hög kvalitet, vilket är en ökning från 75 procent som svarade samma sak i juni. Liksom de rekordhöga förtroendesiffrorna är det den högsta siffran som har uppmätts sedan mätningarna startade.

Betalningsviljan för hög kvalitet är fortsatt hög, med fler än åtta av tio som säger att de är beredda att betala mer för hög kvalitet på maten. Två av tre håller med om påståendet att konsumenter måste vara villiga att betala mer för maten i framtiden för att garantera en kvalitativ och hållbar matproduktion. Bara drygt en av tio håller inte med om detta.

Fakta om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Demoskop på uppdrag av Livsmedelsföretagen. Målgruppen för undersökningen var svensk allmänhet. 1 162 intervjuer genomfördes under perioden 27-31 oktober 2016 i Demoskops riksrepresentativa webbpanel. Deltagarna till panelen har rekryterats via telefon, dvs. en så kallad slumpmässig rekrytering. Resultatet har vägts med avseende på kön, ålder och parti i senaste riksdagsval.

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07