Rekordstort intresse för Industridagen

Närmare 650 personer samlades måndagen den 5 februari i en flyghangar på Saab i Linköping för att en hel dag prata om industrin, dess framtid och digitaliseringen. De flesta talare betonade vikten av det livslånga lärandet i en tid av digitalisering och behovet av att samverka kring kompetensförsörjningen. Den digitala utvecklingen i världen går allt snabbare och Sverige behöver öka takten för att hänga med.

Fotograf: Lasse Hejdenberg

Industridagen blev fullbokad snabbare än någonsin och den mediala uppmärksamheten överträffade tidigare års. Lördagen innan Industridagen skrev Industrirådet en debattartikel som lyfte vikten av det livslånga lärandet, hög kvalitet på utbildningar och vikten av samverkan. Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall, betonade också samverkan när hon sammanfattade Industridagen från scenen.

– Den här dagen visar när Industrirådets intentioner är som allra bäst. Vi samtalar med varandra och samverkar mellan fackförbund, näringsliv, arbetsgivarorganisationer, akademien och politiken, berättade Marie Nilsson.

För att industrin ska kunna säkra en framtida hög konkurrenskraft krävs att vi tillsammans löser de stora kompetensutmaningarna för industrin. Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen fyllde i:

– Utbildningssystemen måste svara upp mot behoven på arbetsmarknaden. Omvärlden och digitaliseringen går enormt snabbt, det finns en fin tradition med den svenska modellen att lämna det gamla och gå vidare, sa Klas Wåhlberg.

Många diskussioner under dagen handlade om hur man ska locka ungdomar att satsa på tekniska utbildningar. Håkan Buskhe, vd på värdföretaget Saab berättade att Saab har ett rekryteringsbehov på mellan 1 500 och 1 900 personer per år för företaget i hela Sverige. Hittills har de hittat den kompetens de behövt, men de behöver lägga mer energi på att rekrytera industritekniker.

Fotograf: Lasse Hejdenberg

Under dagen talade statsminister Stefan Löfven bland annat om kompetensförsörjning, Teknikcollege, livslångt lärande och yrkesutbildning.

– Bristen på rätt arbetskraft hotar tillväxten i svensk industri. Det är viktigt att vi investerar i både de som har ett jobb och de som saknar ett jobb, sa Stefan Löfven.

Marcus Wallenberg, ordförande för SEB, sa att utvecklade trygghetssystem, livslångt lärande och att agera snabbt och proaktivt är viktiga områden för en fortsatt konkurrenskraftig industri. Han menade att vi kan flytta hem tillverkning om vi hänger med i utvecklingen och blir mer aktiva i digitaliseringen och mer effektiva.

– 99,8% av jordens befolkning bor utanför Sverige och vi är oerhört beroende av vad som händer utanför våra gränser. Man bör ägna mycket uppmärksamhet åt vad som händer där, sa Marcus Wallenberg.

Både Marcus Wallenberg och Ulf Kristersson, Moderaternas partiordförande, pratade om Asien och Kina där utvecklingen går allt snabbare och att Sverige riskerar att halka efter.

Fotograf: Lasse Hejdenberg

– Om vi inte kan utbilda fram den sortens kompetens som är helt nödvändig, då kommer antingen företag växa utomlands eller växa med utländska medel, sa Ulf Kristersson.

Under dagen blev det tydligt att vi alla redan är en del av digitaliseringen och att transformationen av svensk industri pågår sedan länge, men digitaliseringen går allt snabbare och det mesta av förändringarna ligger framför oss.

Under dagen delades Industrins jämställdhetspris ut. Priset gick till Domsjö Fabriker, ett bioraffinaderi strax utanför Örnsköldsvik som producerar bland annat cellulosa, lignin och bioetanol från skogsråvara. Prisutdelare var Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

– Jag tycker att det är viktigt och bra att uppmärksamma företag som har ett medvetet och strategiskt jämställdhetsarbete. Det är det enda rätta, men dessutom smart och bidrar till ökad konkurrenskraft för det enskilda företaget. För Sverige som nation är jämställdhet en del av den svenska modellen som väcker stort intresse internationellt, sa Åsa Regnér.

Industrirådet vill passa på att tacka Saab som lät oss vara i deras lokaler, Region Östergötland, alla medverkande, journalister och alla glada besökare som gjorde årets Industridag till en succé.

Läs mer om prisutdelningen här.

Ett axplock av artiklar från dagen: