Replik: Vi har bättre koll på maten än någonsin

Det är inte ”omöjligt att veta var maten kommer ifrån”. Ursprungsmärkningen inom EU har underlättat konsumenternas val och nu blir det ännu enklare. Inom kort lanserar våra två organisationer och LRF en ny, frivillig svenskmärkning. Den kommer finnas på alla livsmedel utifrån tydliga kriterier. Det skriver Marie Söderqvist, vd, Livsmedelsföretagen och Karin Brynell, vd, Dagligvaruhandeln tillsammans i en replik på Aftonbladet Debatt.

Och nej, vi dumpar inte ansvaret för kvaliteten på konsumenten. Skärpt lagstiftning och utökad egenkontroll gör att vi har bättre koll på maten än någonsin. Vi är den bransch som fullt rimligt är omgärdad av flest lagar och regler. EU-reglerna om spårbarhet innebär att företag ska ha total kontroll på sina produkters innehåll och väg – från jord till bord. Att seriösa företag blir utsatta för fusk och bedrägerier, innebär ytterligare skärpta kontroller. Ett exempel är de DNA-tester som infördes efter hästköttsskandalen.

Våra företag strävar efter att erbjuda mat och dryck med god kvalitet, där hälsa och hållbarhet blir allt viktigare. Ibland går vi före lagstiftningens krav. Därför finns det t ex knappt några livsmedel med azofärgämnen i Sverige, mängderna av industriellt framställt transfett har sjunkit kraftigt och livsmedelsbranschen går nu över till certifierad hållbar palmolja.

Slutligen, ert krav att det inte ska få säljas livsmedel med rester av kemiska bekämpningsmedel. Det finns tydliga gränsvärden för vad en produkt får innehålla, satta med god marginal. Det är självklart att alla livsmedel, ekologiska som konventionella, ska hålla sig inom dessa gränsvärden.