Riksdagen antar nationell livsmedelsstrategi

Efter en flera år lång process antog riksdagen den 20 juni regeringens förslag till en ny nationell livsmedelsstrategi. Riksdagen röstade även igenom ett antal tillägg till strategin i form av så kallade tillkännagivanden. Tilläggen handlar bl.a. om att säkerställa att hela livsmedelskedjan har goda företagsvillkor, att nationella regler som går längre än EU:s förordnanden ska vara grundligt prövade samt att myndigheter utöver regeluppföljning även ska stötta och främja företagen.

Riksdagshuset. Foto: Riksdagsförvaltningen.

– Det är glädjande att strategin äntligen har antagits. Livsmedelsföretagen har lagt stor kraft på att få politikerna att inse hur viktigt det är att främja hela livsmedelskedjan, att det ska bli enklare att exportera och att myndigheterna ska stötta livsmedelsföretagen, inte bara kontrollera dem. Mycket av det här finns med i strategin. Nu ska vi se till att den tillämpas på ett bra sätt så att vi faktiskt når det övergripande målet om en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja, säger Anders Canemyr, tf vd för Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen har aktivt bidragit under det fleråriga arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. I samarbete med LRF och Svensk Dagligvaruhandel presenterade vi dessutom nyligen ett åtgärdsprogram i form av 16 förslag som ska bidra till att uppfylla strategins mål innan 2030.

Här kan du läsa mer om vårt gemensamma åtgärdsprogram.

Mer information om livsmedelsstrategin hittar du bl.a. hos regeringen och på riksdagens hemsida.