Riksdagsseminarium om snus och folkhälsa

Den 18 oktober deltog Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer i ett riksdagsseminarium om snus och folkhälsa. Seminariet anordnades av riksdagsledamoten Åsa Coenraads (M) och bland talarna återfanns forskare och professorer från Sverige och Norge.

Riksdagsseminarium om snus och folkhälsa den 18 oktober.

Huvudtalare på seminariet var forskningsdirektör Karl Erik Lund från Folkehelseinstituttet i Norge. I panelen medverkade Hans Gilljam, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap och Lars Erik Rutqvist, professor i onkologi och senior rådgivare till Swedish Match, samt Patrik Strömer från Svenska Snustillverkarföreningen. Seminariet modererades av f.d. konsument- och jordbruksministern Ann-Christin Nykvist.

Snuset och folkhälsan i Norge

Karl Erik Lund höll ett anförande på temat ”Vilken betydelse har snuset för folkhälsan? Vad visar forskningen?” Lund berättade bl.a. om studier i Norge som visar att snus haft en positiv effekt på folkhälsan genom att det har fått människor att byta från cigaretter till snus. Lund konstaterade att som en följd av det minskade antalet rökare kommer antalet potentiella snusare att minska. I Norge har snusets marknadsandel ökat utan att den totala tobakskonsumtionen har gått upp.

Snusandet minskar rökningen

Hans Gilljam påtalade att det är stora skillnader mellan Norge och Sverige. Sverige har totalt sett (både män och kvinnor) 20 procent lägre konsumtion av röktobak än Norge, och norska män konsumerar 40 procent mer röktobak än svenska män. Gilljam refererade också till WHO och ”Tobacco end game”, som för Sveriges del innebär ett mål om att färre än fem procent av befolkningen ska röka år 2025.

Patrik Strömer påpekade att i kategorin män ålder 30–44 hade Sverige redan uppnått WHO:s mål och att det till stor del berodde på snuset. Strömer sa vidare att den nuvarande politiken i Sverige har som mål att minska bruket av tobak när den istället borde vara inriktad på att minska skadorna. Givet snusets bevisat positiva effekter när det gäller att minska rökningen så är ett sådant mål direkt kontraproduktivt i arbetet med att förbättra folkhälsan.

Du kan hitta mer information om snus, folkhälsa och relaterad politik på Snusforumet och på Snuskommissionen.

Har du andra frågor om forskningen kring snus och folkhälsa? Hör gärna av dig till Patrik Strömer.