Riktlinjer för ansvarsfulla bäruppköp

Sommaren 2015 presenterade Livsmedelsföretagen tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel ”Riktlinjer för ansvarsfulla bäruppköp”. Syftet med riktlinjerna är att bidra till att EU-medborgare som plockar bär i de svenska skogarna ska ha justa förhållanden och att aktörer i livsmedelskedjan ska ställa krav på sina leverantörer att riktlinjerna följs. Med riktlinjerna för ansvarsfulla bäruppköp vill vi förutom att bidra till ökad rättssäkerhet och bättre villkor för bärplockarna, också minska risken att bäruppköpare betraktas som arbetsgivare och brottslighet i samband med bärplockning.

Som ett ytterligare steg har Livsmedelsföretagen tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel tagit fram en utbildning som bygger på riktlinjerna. Det är ett viktigt verktyg för att bäruppköpen och andra aktörer i livsmedelskedjan ska vara medvetna om vad som ingår i ”Riktlinjerna för ansvarsfulla bäruppköp”.

Nedan finns rapporterna för nedladdning.