Så slår de ryska handelsåtgärderna mot svensk livsmedelsexport

Ryssland har stoppat svensk livsmedelsexport för 150 miljoner kronor.

I augusti meddelade ju den ryska regimen att man stoppar importen av ett stort antal livsmedel från EU och en del andra västländer. Handelsembargot gäller under minst ett år. Den svenska exporten av de produkter som omfattas av embargot uppgick till 115,6 miljoner kronor under 2013.

Tidigare i veckan meddelade så de ryska myndigheterna att man stoppar importen av ytterligare livsmedel, officiellt pga så kallade SPS-relaterade orsaker. Med SPS avses sanitära och fysiosanitära åtgärder. Jordbruksverket uppskattar det svenska exportvärdet på de berörda produkterna till 18 miljoner kronor.

Det finns sedan tidigare finns flera andra produkter som stoppats pga av olika SPS-relaterade orsaker. Det handlar om grisprodukter, potatis och andra växter mm. Vad som komplicerar bilden är att vissa produkter omfattas av både handelsembargot och SPS-relaterade stopp. Det är därför svårt att uppskatta hur stor den drabbade exporten, men Jordbruksverket beräknar att de samlade ryska handelsåtgärderna stoppar svenska produkter som 2013 hade ett samlat exportvärde på drygt 150 miljoner kronor. Detta utgör ungefär 17 procent av den totala svenska livsmedelseporten till Ryssland.

Jäs mer om SPS på Kommerskollegium.