Ryssland stoppar import av livsmedel

Idag har Rysslands handelsblockad av livsmedel mot EU, USA, Australien, Kanada och Norge blivit officiell.

Under onsdagen skrev Rysslands president Vladimir Putin under en förordning som förbjuder import av livsmedel och jordbruksprodukter till Ryssland under ett år och idag offentliggjordes listan på vilka varor som den ryska regeringen bestämt ska handelsblockeras (se nedan)

 • Nötkött, färskt, kylt eller fryst ( 0201)( 0202)
 • Fläskött, färskt, kylt eller fryst (0203)
 • Kött och ätbara slaktbiprodukter av fågel, (0105) färsk, kylt eller fryst (0207)
 • Saltat kött, i saltlake, rökt eller torkat (0210* dock undantaget för varor ämnade för babymat)
 • Fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur (0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308)
 • Mjölk och mejeriprodukter (0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406)
 • Grönsaker, rotfrukter och knölar (0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714 )
 • Frukt och nötter  (0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813)
 • Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod eller livsmedelsprodukter baserade på tidigare nämnda  (1601 00)
 • Färdiga livsmedel, bland annat ost och ostmassa baserade på vegetabiliska fetter (1901 90 110 0, 1901 90 910 0)
 • Livsmedel (mjölkprodukter från vegetabiliskt fett (2106 90 920 0, 2106 90 980 4 90 980 2106 5, 2106 90 980 9)

**Listan anges med reservation för eventuella ändringar.

Enligt Jordbruksverket är värdet av den svenska exporten till Ryssland av de berörda varorna  ca 76 miljoner kronor per år i genomsnitt 2010-2012. Läs hela artikeln här

Sveriges livsmedelsexport till Ryssland är drygt 1,5 procent av den totala livsmedelsexporten. (För mer information om Sveriges handel med Ryssland, läs Jordbruksverkets rapport.)

– I det beslut som finns säger ryssarna att det inte ska slå mot produkter som gör att det blir oro på ryska marknaden och som gör att konsumentpriserna skenar. Det tyder på att de inte vill strafftullbelägga den egna livsmedelsindustrins behov av insatsvaror från Sverige. På det viset drabbar det inte den stora delen av vår livsmedelsexport som det gör för andra länder inom EU, säger Håkan Björklund, Livsmedelsföretagens exportansvarig.

Lyssna på Ekots intervju med Håkan Björklund här