Säker säkerhetskultur? Undersök med ny enkät

Nu finns det en ny enkät hos Prevent för att undersöka hur det står till med säkerhetskulturen på er arbetsplats. En möjlighet att hitta både styrka och svagheter. Enkäten är partsgemensamt framtagen och innehåller 19 frågor som tar cirka 5 – 10 minuter att besvara.

En god säkerhetskultur börjar med de anställda. Med Prevents kostnadsfria enkät får företag en värdefull möjlighet att identifiera både styrkor och förbättringsområden i sin verksamhet. Denna enkät, riktad till alla på arbetsplatsen, innehåller tankeväckande frågor om risker och attityder som främjar diskussioner om säkerhet. Tillsammans skapar vi säkrare arbetsplatser med gemensamma värderingar, kunskaper och ett säkert beteende. Hur ser säkerhetskulturen ut hos er?

Till enkäten och mer information om hur man kan stärka säkerhetskulturen.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert