Saknar ditt företag arbetskraft? Då är kanske snabbspår lösningen!

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet driver sedan flera år tillbaka snabbspår inom livsmedelsbranschen. Syftet är att tidigt identifiera nyanlända invandrare som har arbetslivserfarenhet och kunskap inom bristyrken och koppla ihop dem med branschen. Det råder brist på arbetskraft inom flera branscher inom livsmedelsindustrin och snabbspåren ska fungera som en del av den löpande kompetensförsörjningen.

Snabbspåren är uppbyggda genom en rad aktiviteter som intervjuer och tester som genomförs både av Arbetsförmedlingen och representanter för branschen. Om en person har tillräcklig erfarenhet och kunskap görs en yrkeskompetensbedömning, så kallad ykb, under 3 veckor på ett företag. Efter dessa veckor görs en utvärdering om personen är redo för praktik, anställning eller i behov av kompletterande utbildning. För närvarande finns snabbspår för slaktare, styckare och bagare.

Här kan du se ett reportage om snabbspår i SVT Nyheter.

Nya starter av snabbspåren under våren

I Stockholm har flera omgångar av snabbspår för bagare genomförts och under våren 2018 genomförs ytterligare en start. Nästa steg i snabbspåren för bagare är att sprida modellen till flera orter i landet, och i Malmö och Jönköping planeras det redan för snabbspår för bagare. I Linköping finns snabbspår för slaktare och styckare, och även inom ramen för detta snabbspår planeras för en utvidgning.

Läs ett reportage om när 17 hoppfulla bagaraspiranter gjorde valideringsprov.

Kan snabbspår vara något för ditt företag?

Om du eller ditt företag är intresserade av något snabbspår inom livsmedelsbranschen finns det goda möjligheter att vara med. Kontakta gärna projektledare Catharina Bildt Grape på catharina@catharinabildt.se eller 070–2587343 så berättar hon mer.