Sammanfattning av branschträffen i Malmö

Hur skapar man en hållbar arbetsmiljö som bidrar till företagets utveckling? Vad kan du få för hjälp för att börja exportera? Hur pratar man bäst med myndigheterna? Dessa är några av de ämnen som avhandlades på Livsmedelsföretagens branschträff i Malmö den 23 november. I det senaste avsnittet av Feeder sammanfattar Livsmedelsföretagens medarbetare vad de pratade om under dagen.

Livsmedelsföretagens skickliga arbetsrättsjurister svarar på frågor från deltagarna.

Under branschträffen hölls fem föreläsningar om olika aktuella frågor och ämnen som Livsmedelsföretagen medlemmar ofta kommer i kontakt med. Här följer korta sammanfattningar av föreläsningarna, som du även kan lyssna på i vår podcast Feeder. Har du frågor eller vill veta mer om någon av föreläsningarna är du varmt välkommen att höra av dig till våra experter.

Så fördubblar vi livsmedelsexporten till 2025
Livsmedelsföretagens exportansvarige, Rasmus Bäckström, inledde dagen med att prata om svensk livsmedelsexport. I dag uppgår den till ca 50 miljarder kr men potentialen är betydligt större. Merparten av dagens export går till länder i närområdet, såsom Norge, Tyskland och Danmark. Men det finns potential att görs satsningar för att utöka exporten till bl.a. den kinesiska marknaden.
– Det svåraste är att få fram företag som inte exporterar idag, men skulle kunna göra det. Jag tror det är en djungel för små företag att veta vart de ska vända sig när de vill börja exportera. Jag hjälper gärna till att vara en länk i det arbetet, och företag får gärna kontakta mig, säger Rasmus Bäckström.

Rasmus Bäckström ger kloka råd om livsmedelsexport.

Vad är egentligen personliga skäl?
Ett av de områden som Livsmedelsföretagens arbetsgivarjour får flest frågor om är uppsägning på grund av personliga skäl. Alexander Iliev, arbetsrättsjurist, redde ut några vanliga missuppfattningar om personliga skäl. Exempelvis att flera varningar till en anställd inte leder till uppsägning per automatik.
– Det har nog varit lite av en ögonöppnare för flera av deltagarna. Jag hoppas de tar med sig att om man stöter på problem bör man kontakta oss så tidigt som möjligt, säger Alexander Iliev.

Hållbar organisationsutveckling – varför är organisatorisk och social arbetsmiljö viktigt?
En god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för företag som vill vara konkurrenskraftiga och ha en långsiktigt hållbar utveckling. Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Pernilla Lindskog berättade under sin föreläsning om sambandet mellan god arbetsmiljö och produktivitet, samt om den nya satsningen Livslyftet.
– Jag tror att medvetenheten är något eftersatt i vår bransch jämfört med t.ex. maskintillverkningsindustrin där man har jobbat med de här frågorna i flera år. Så jag tycker att vi behöver höja medvetenheten kring arbetsmiljö. Arbetsmiljö är en stark konkurrensfaktor. Dels kommer medarbetarna trivas bättre om man jobbar aktivt med arbetsmiljön, dels kommer vi få större utväxling när det gäller produktiviteten, säger Pernilla Lindskog.

Pernilla Lindskog pratade om hållbar organisationsutveckling.

Våga föra dialog med myndigheterna!
Hur väl förberett är ert företag när kontrollmyndigheten kontaktar er? Vad gör ni när Livsmedelsverket är på väg ut med information som berör ditt företag? Under sin föreläsning gav Elisabet Rytter (nutritions- och forskningsexpert), Ulrika Ehrhardt (lagstiftningsexpert) och Jeanette Fors-Andrée (krishanterare) konkreta tips om hur man på bästa sätt hanterar kontakten med myndigheterna.
– Efter idag hoppas jag att besökarna känner sig mer komfortabla och vågar ta kontakt med myndigheter när de behöver, säger Elisabet Rytter.

Aktuellt inom lagstiftning på EU-nivå
Nicklas Amelin, EU-expert, berättade om ny livsmedelslagstiftning som beslutats eller diskuteras inom EU just nu. Det handlade bland annat om regleringar av akrylamid, transfett, närings- och hälsopåståenden och ursprungsmärkning.
– Jag tycker att våra företag har en god kännedom gällande regler, sen är det ju snårigt och all lagstiftning är tyvärr inte EU-harmoniserad. Men vi försöker hjälpa till så gott vi kan, och jag hoppas att besökarna får med sig intrycket att vi jobbar mycket i Bryssel och med svenska myndigheter som sedan tillämpar reglerna, säger Nicklas Amelin.

Nicklas Amelin, Livsmedelsföretagens machete i EU-djungeln.

Om du missade årets branschträff får du en ny chans nästa höst. Vi skickar ut information om nytt datum under våren!

Vill du hellre lyssna på sammanfattningen från branschträffen? Då kan du göra det via vår podcast Feeder (22 min).