Sänkt licensavgift för framgångsrik Från Sverige-märkning

Utvecklingen är stark och positiv för Från Sverige-märkningen. Närmare 190 företag använder märket på mer än 10 000 produkter. Den starka utvecklingen gör det möjligt för Svenskmärkning AB att sänka licensavgiften.

Foto: Från Sverige (fransverige.se)

Avgiften sänks från och med 1 juli 2020 från 0,07 till 0,065 procent på omsättningen av märkta produkter. Licensavgift för märkta produkter tas ut för företag som har en årsomsättning över 25 MSEK.

– Framgången genererar ett positivt resultat och det är glädjande att företagen får ta del av det genom en lägre licensavgift, säger Björn Hellman, ordförande Svenskmärkning AB.

Ursprungsmärkningen Från Sverige är ett viktigt märke för de svenska bönderna, de svenska livsmedelsföretagen och dagligvaruhandeln. Den visar konsumenterna vägen till svenska råvaror, livsmedel och växter.

– Från Sverige-märkningen är välkänd och efterfrågad av konsumenterna. Det är grunden för märkningens tillväxt, säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB. Åtta av tio svenskar tycker att Från Sverige är en viktig märkning och har högt förtroende för ursprungsmärkningen.

Enligt den senaste attitydundersökningen (februari 2020) är 6 av 10 svenskar beredda att betala mer för mat som har svensk ursprungsmärkning.

– Undersökningen visar också att majoriteten av unga konsumenter anser att svenska livsmedel är kloka och bra val ur miljö- och klimatsynpunkt, säger Maria Forshufvud.

Svenskmärkning AB förvaltar, utvecklar och kommunicerar ursprungsmärkningarna Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Märkningen bygger på fasta kriterier: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige.

Läs gärna mer om attitydundersökningen här.

För mer information, kontakta

Björn Hellman, ordförande Svenskmärkning AB, 070 934 90 15, bjorn.hellman@li.se

Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning AB, 072-741 64 90, maria.forshufvud@svenskmarkning.se