Sex nya avsnitt av Sveriges bästa (och enda) hemkunskapspodd

Livsmedelsföretagens podcast Feeder är ett lättillgängligt läromedel för hem- och konsumentkunskap i årskurs 7–9. De fyra första avsnitten har mottagits positivt, inte minst från lärarhåll. Nu släpps sex nya avsnitt som tar upp vanliga och viktiga frågor om socker, matpriser, gluten och laktos, skolmat, krisberedskap och maten förr och nu.

Efter att de fyra första avsnitten släpptes i februari har flera lärare hört av sig till Livsmedelsföretagen, och kommentarerna har genomgående varit positiva. En lärare skriver ”Mitt i prick. Hand i hand med vad jag lär ut och ni svarar på funderingar och frågor som elever och andra har”. En annan lärare skriver ”Tycker hemkunskapspodden är toppen. Jag har använt den till årskurs 8 och 9 i distanslektionerna som har varit nödvändiga under pandemin.”

– Vi har fått väldigt positiv respons från lärarkåren, både vad gäller ämnesvalen och att vi har tagit fram ett läromedelsformat som har saknats inom hemkunskapen. Just formatet podcast har kommit extra väl till pass nu när mycket av skolundervisningen bedrivs på distans. Varje avsnitt har laddats ner ca 1500 gånger och det är en bra bit över vad vi siktade på. Så det var inget svårt beslut att producera fler avsnitt och vi tittar redan på vilka ämnen vi ska ta upp i höstterminens program, säger Jimmy Sandell, kommunikationschef Livsmedelsföretagen.

Till varje avsnitt bjuder Feeder in sakkunniga experter och kloka gäster som tillsammans med programledarna Max Berg och Axel Granath rätar ut vanliga frågetecken kring livsmedel, slår hål på seglivade matmyter och utforskar matens roll i hemmet och samhället. För att podcasten ska passa in i skolans kursplan har Livsmedelsföretagen utvecklat den i samarbete med både lärare och elever. Längd och format har anpassats för att passa eleverna, och ämnena väljs i samråd med lärare. Varje avsnitt kommer med en lärarhandledning som läggs upp på poddens hemsida.

Sex nya avsnitt

De sex nya avsnitten finns där poddar finns samt här:

Socker och sötningsmedel – hur ska man tänka?

Om krisen kommer – räcker maten om det blir krig?

Hemlagat vs fabriksproducerat – Var maten bättre förr?

Matpriser – är dyraste maten alltid bäst?

Skolmat – hur påverkar maten vår prestation?

Att skippa gluten och laktos – livsstilstrend eller livsviktigt?

Samtliga avsnitt och medföljande lärarhandledningar finns på Feeders hemsida hemkunskapspodden.se.