Livsmedelsföretagens guide till EU-valet – allt du behöver veta!

95% av all livsmedelsrelaterad lagstiftning beslutas på EU-nivå, så ur livsmedelsindustrins perspektiv är EU-valet är minst lika viktigt som riksdagsvalet. Våra EU-experter Nicklas Amelin och Tove Larsson har sammanställt industrins viktigaste prioriteringar inför mandatperioden 2019-2024, och vår podcast Feeder har intervjuat partiernas toppkandidater till EU-valet. Läs, lyssna och rösta!

Söndagen den 26 maj väljer Sverige våra 20 representanter i Europaparlamentet. Eftersom så gott som alla lagar och regler som finns på livsmedelsområdet beslutas på EU-nivå, innebär det att valet är av stor betydelse för den svenska livsmedelsindustrin. De ledamöter som väljs in i parlamentet kan få stort inflytande över kommande beslut som får direkt inverkan på företagens villkor och förutsättningar.

Livsmedelsföretagen har sammanställt de viktigaste prioriteringarna för industrin inför den nya mandatperioden, både för parlamentet och den nya EU-kommissionen som ska tillträda i höst. De fem prioriteringarna i korthet:

  • Förnyat fokus på inre marknaden
  • Forskning och innovation samt vetenskaplig evidens
  • Gemensam industripolitik
  • Brexit och internationell handel
  • Klimat och hållbarhetsfrågor

Livsmedelsföretagen har också varit med och utformat FoodDrinkEuropes prioriteringar som lanserats brett i Bryssel under våren som upptakt till parlamentsvalet.

Europaparlamentet bedriver också en kampanj för att få fler att använda sin rösträtt i valet, se mer information på www.denhärgångenröstarjag.eu.

Feeder möter EU-kandidaterna

Glöm inte att du kan lyssna till intervjuer med partiernas toppkandidater till EU-valet i vår eminenta podcast Feeder! Här är alla intervjuer:

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80