Sockerlarm värt att ta på allvar?

I den tunga vetenskapliga genomgång som gjordes inför framtagandet av de nordiska näringsrekommendationerna 2012 fann man inte bevis för att högt intag av tillsatt socker är kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Nu har det kommit en amerikanska studie, som spridit sig som en löpeld i svenska medier, som anses visa att ett högt intag av tillsatt socker, det vill säga över den rekommenderade nivån, är kopplat till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Studien är dock en så kallad observationsstudie, vilken inte kan visa på något orsak-verkansamband, vilket författarna till studien själva uppger. Observationsstudier kan endast visa att två faktorer förekommer samtidigt, inte att den ena orsakar det andra.

Högre sockerintag i USA

Men OK, låt oss anta att den amerikanska studien är något på spåren, hur alarmerande är slutsatserna för svenska förhållanden? Enligt studien löper exempelvis den som får 17 procent av sitt totala energiintag från socker 38 procents högre risk att drabbas av hjärtsjukdomar, än de som har måttlig sockerkonsumtion.

I USA är det många som ligger på eller över den nivån, även om den totala sockerkonsumtionen minskat det senaste decenniet.

I Sverige är sockerkonsumtionen klart lägre än i USA och har legat stabil de senaste decennierna. Enligt den stora matvaneundersökningen Riksmaten 2012 (s 86) är det cirka 7 procent av svenskarna som har ett energiintag från tillsatt socker på 17 procent eller mer. Motsvarande andel av den amerikanska befolkningen är hela 40 procent.

Inte alarmerande

Den totala sockerkonsumtionen i Sverige behöver inte minska särskilt mycket för att vi ska hamna på genomsnittsnivåer som myndigheterna rekommenderar. Sockerkonsumtionen i Sverige idag kan inte anses vara alarmerande.  Men det är klart, för en mindre grupp svenska konsumenter fungerar nog den amerikanska studien som en liten väckarklocka.

SvD DN