Stockholm: Kurs i arbetsrätt del I och II samt arbetsmiljö 22-24 maj

På kursen den 22-24 maj går vi igenom de viktigaste delarna av arbetsrätten och arbetsmiljöregleringen belyst utifrån lagstiftningen gällande arbetsrätts- och arbetsmiljö samt kollektivavtal. Kursen vänder sig till dig som jobbar inom HR eller med personalfrågor och/eller arbetsmiljöfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv, t ex chefer och arbetsledare.

Kursen hålls i Stockholm 22-24 maj och kursledare är jurister/förhandlare från Livsmedelsföretagen.

Blockutbildningen hålls under tre heldagar från kl. 09.00 till kl. 16.00. Det är möjligt att välja att delta i alla dagar alternativt en eller två utifrån behov. Arbetsrätt del 1 är den 22/5, Arbetsrätt del 2 är den 23/5 och Arbetsmiljö är den 24/5.

Har kan du läsa mer och anmäla dig till kursen.