Stort missnöje med offentlig upphandling av mat

Många livsmedelsproducenter är missnöjda med den offentliga upphandlingen av mat och dryck. Däremot ser livsmedelsindustrin stora möjligheter att leverera en större andel ekologiska livsmedel till den offentliga sektorn. Det visar en enkät med Livsmedelsföretagens medlemsföretag.

Bara ett av åtta livsmedelsföretag som säljer till den offentliga sektorn anser att upphandlingsprocedurerna fungerar bra. Många företag uttrycker istället missnöje med ett allt för stort

fokus på lågt pris, regelkrångel och att många upphandlare lägger för lite vikt
på kvalitet och smak.*

– De offentliga uppköpen upplevs som snårskog av krav och regler, de är tidskrävande och omständliga. Och lågt pris är nästan alltid prioriterat framför matkvalitet, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

I början av året röstade EU:s ministerråd och Europaparlamentet om ett nytt direktiv** som skall möjliggöra för offentliga aktörer i medlemsländerna att i sin upphandlingsprocess mycket tydligare än i dag få lov att definiera krav på djur­skyddstandarder, hållbarhet och produktionsmetoder.

– Det återstår för Sverige att implementera det nya direktivet så att vi kan får enklare och tydligare offentlig upphandlingsprocedur av livsmedel som leder till större smakupplevelser runt om i Sveriges alla sjukhus och skolmatsalar, säger Marie Söderqvist.

Den ekologiska beredskapen är god
Från politiskt håll finns ambitionen att öka andelen ekologisk mat och dryck i de offentliga köken. Enkäten visar att företagens beredskap att leverera en ökad andel ekologiskt är god. 80 procent av livsmedelsföretagen har i dag ekologiska produkter i sitt utbud. 34 procent av dessa företag svarar i enkäten att de skulle kunna öka leveranserna av ekologiska livsmedel tämligen omgående, medan 64 procent anger att det skulle kunna göra det med viss eftersläpning. Uppenbarligen är det inte tillgången på ekologiska råvaror som är den trånga faktorn i en omställning mot mer ekologisk produktion, endast 2 procent av företagen angav detta som ett eventuellt hinder.

* Andel av företagen som håller med om följande påståenden om upphandlingsprocessen av offentlig mat och dryck i Sverige.

Fungerar bra 13%

För krånglig 36%

För lite hänsyn till
kvalitet och smak 39%

Priset för viktigt 50%

**Det nya direktivet skall vara infört i svensk lagstiftning senast den 18 april 2016.

Läs Livsmedelsföretagens konjunkturbrev augusti 2014