Studenter får arbeta utan att få minskat studiemedel

Regeringen och samarbetspartierna har enats om ett tredje krispaket. Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring, mer aktiv arbetsmarknadspolitik, fler universitetsplatser samt slopat fribelopp för studenter. För de företag som har brist på personal är detta alltså en möjlighet att rekrytera redan nu.

Fribeloppet är den lönesumma som en student kan tjäna utan att få indraget studiemedel. I och med att detta nu avskaffas kan studenter arbeta under terminen, något som främst syftar till att få fler som kan arbeta inom vården. Men förslaget gäller för samtliga studenter, vilket innebär att även studenter på exempelvis SLU kan arbeta. Och så klart andra studenter. En del företag har redan påbörjat processen med att ta in feriearbetare. För de företag som har brist på personal är detta alltså en möjlighet att rekrytera redan nu.

På regeringens hemsida hittar du mer information om det tredje krispaketet.