Studie från OECD: ”Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden”

OECD har på uppdrag av regeringen analyserat den svenska livsmedelssektorns innovationssystem. Studien, som presenterades vid ett seminarium i Rosenbad den 8 juni, visar bla att innovationsgraden är lägre än i andra delar av näringslivet och att forskningen som görs inte alltid kopplar till företagens behov. Vår forskningsexpert Elisabet Rytter kommenterar studien.

Studien gjordes på uppdrag av regeringen som en insats i livsmedelsstrategin och har utvärderat livsmedelssektorns innovationssystem med fokus på jordbrukssektorn.

KOMMENTAR FRÅN ELISABET RYTTER

Studien visar att det finns en rad utmaningar i livsmedelskedjan när det gäller förmåga att skapa innovationer, t ex att innovationsgraden är lägre än i andra delar av näringslivet, att forskningen som görs inte alltid kopplar till företagens behov och att Sveriges regler för livsmedelssäkerhet, miljö och djurvälfärd ofta är strängare än EU:s regelverk. Visserligen inte helt ny information men en fördjupning och konfirmering.

De rekommendationer som ges av OECD och som berör just innovation har fokus på jordbruket men gäller även resterande del av värdekedjan. Det handlar bl a om behovet av att ta fram en långsiktig forsknings- och innovationsstrategi och att förbättra samverkan mellan forskningsinstitutioner och jordbrukare för att säkra att innovativa tekniker kommer till användning. Att just teknologi lyfts upp som ett viktigt område är glädjande – ofta är det en självklarhet som inte nämns. Utveckling av nya teknologier är en viktig bas för att lösa flera av de stora utmaningar vi står inför, t ex inom hållbarhet och i arbetet att ta fram hälsosammare livsmedel.

Du kan läsa mer och ladda ner studien på regeringens hemsida.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig