Svag utveckling förespås

Höga lönekostnader och exportmarknader som bromsar in sätter press på industrin. Så sammanfattas den gemensamma konjunkturprognos som industrins arbetsgivarorganisationer presenterade den 16 november. Se pressträffen från SVT:s direktsändning i efterhand via länken i artikeln.

Huvudtrenden är tyvärr stark och tydlig. Alla de stora ekonomierna bromsar under 2016 jämfört med 2015 och kan förväntas utvecklas ungefär i samma takt 2017. Exakt hur olika delbranscher inom industrin påverkas varierar. Chefsekonomernas samlade bedömning är att industriproduktionen bara växer med  2,1 procent i år och sjunker ner till 1,1 procent nästa år.

Se hela pressträffen från SVT:s direktsändning här

Svensk industri har varit i en svag utförslöpa sedan finanskrisen och har relativt andra länder varit en förlorare de senaste tio åren. Samtidigt har arbetskraftskostnader fortsatt att öka mer än i våra viktiga konkurrentmarknader. Konsekvensen är att industrin under tio års tid årligen plockat bort 12 000 industriarbetare för att kunna hålla arbetskraftskostnaderna på en hanterlig nivå.

Den negativa trenden ställer de kommande avtalsförhandlingarna inför stora utmaningar.

– Vi måste hantera att våra arbetskraftskostnader är för höga i ett internationellt perspektiv och träffa avtal som stärker konkurrenskraften hos exportföretagen, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.