Svårt minska mängden akrylamid

Trots omfattande investeringar har livsmedelsindustrin haft svårt att få bukt med problemet att akrylamid bildas vid upphettning av vissa livsmedel. Nu behövs mer forskning, men också en fördjupad dialog med konsumenterna. Det är därför välkommet att Livsmedelsverket uppmärksammar frågan i en ny rapport.

– För vissa livsmedel är det svårt att märkbart få ned mängden akrylamid som bildas utan att radikalt försämra smak och kvalitet på produkterna. Frågan är om konsumenterna är villiga att acceptera försämringarna och om det står i proportion till de trots allt ganska små riskerna. Livsmedelsverket har ju inte ändrat sina kostrekommendationer på grund av akrylamid, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Sedan det för elva år sedan blev känt att akrylamid bildas naturligt vid stark upphettning av vissa livsmedel har livsmedelsindustrin i Sverige sammanlagt satsat närmare 100 miljoner kronor på att försöka få ned halterna, genom återkommande tester samt förändringar i produktionsprocesser, recept och val av råvaror. Livsmedelsbranschen har också samarbetat med myndigheter och forskningsinstitutioner för att få fram och sprida ny kunskap om hur man kan få ned nivåerna.

Arbetet har lett till en del positiva resultat, men sammantaget ha akrylamidnivåerna inte kunnat sänkas i önskvärd omfattning.

– Det återstår många obesvarade frågor, exempelvis varför akrylamidnivån i en produkt från samma tillverkare kan variera från den ena stunden till den andra, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

De stora variationerna innebär att den lista på olika produkters akrylamidhalt som finns med i Livsmedelsverkets rapport inte kan ses som en konsumentvägledning. Detta då listan bygger på resultat från ett enstaka provtillfälle.

– Listan skulle ha sett helt annorlunda ut om man analyserat produkterna vid ett annat tillfälle, säger Marie Söderqvist.

Marie Söderqvist understryker att livsmedelsindustrin kommer att ha fortsatt stort fokus på akrylamidfrågan och hon efterlyser också mer offentliga resurser till forskning kring akrylamid och dess hälsoeffekter.

– Det är värt att påminna om att akrylamid är inget ämne som tillsätts i produktionen och att det även kan bildas när vi bakar, steker, rostar och friterar mat hemma i det egna köket. Så vi kan alla bidra till ett lägre intag.

En av anledningarna till att svenskarna har högre akrylamidintag än EU-snittet för vissa produktkategorier beror bland annat på att vi äter mer grovt bröd som tenderar ha högre akrylamidhalt. Livsmedelsverket slår dock fast att nyttan med fullkorn trots detta är långt större än risken.

Frågor och svar om akrylamid