Svensk industri utmanas i en global värld

Industrins konkurrens- och kostnadsläge måste även framöver värnas. Det är viktigt att upprätthålla mekanismer som gör att industrin förblir gränssättande för löneutvecklingen. Det är en av slutsatserna i IERs rapport som presenterades måndagen den 3 oktober.

Industrins ekonomiska råds (IER) ekonomer gör i sin rapport ”Industrins förutsättningar – i tider av lågräntemiljö, globalisering och digitalisering” en diger analys av svensk industriproduktions nuvarande och framtida utmaningar och möjligheter. Rapportförfattarna har gått igenom de senaste rönen från internationell nationalekonomisk facklitteratur och forskningsrapporter och applicerar detta på svenska förhållanden.

Några av de ämnen som behandlas är globala värdekedjor, digitaliseringen från ett producentperspektiv, kompetensförsörjningsfrågor samt ett avsnitt med den explicita rubriken ”Industrins långsiktiga förutsättningar i Sverige”.

I rapportens första kapitel redogörs de globala och lokala konjunkturutsikterna. Där framgår att mycket av de stora utmaningarna för närvarande handlar om att ställa om förväntningarna till en värld som växlar ner väsentligt i tillväxt. Någon avgörande positiv trigger går inte att se enligt rapporten. För svensk industri är detta dessvärre ingen nyhet, och enligt prognoserna är en avmätt utveckling att vänta också framöver.

– Inför avtalsförhandlingarna som nu tar fart är det viktigt att öka förståelsen kring både de konjunkturella och strukturella utmaningarna svensk industri står inför. På kort sikt handlar det i klartext om att svensk industri måste ta av sig ledartröjan i internationell jämförelse när det handlar om arbetskraftskostnadsökningar. En nedväxling i både produktivitet och försäljningsvolym lämnar inget utrymme för utsvävningar på denna punkt, kommenterar Livsmedelsföretagens och IKEMs chefekonom Carl Eckerdal.

För den som är intresserad av en djupare förståelse kring de stora frågorna som berör verksamhetsförutsättningarna för svensk industriproduktion och dess betydelse för svensk ekonomi är IER:s rapport självklar och viktig läsning.

Rapporten finns för nedladdning här.