Svensk matexport mot nytt rekordår

Svensk livsmedelsexport ökade med hela 9 procent under årets tre första kvartal. Den svenska exporttillväxten är nu rekordhög och målet att nå 100 miljarder kronor i livsmedelsexport år 2020 ligger inom räckhåll.

– Att vår export av mat och dryck ökar så mycket trots det dystra läget i världsekonomin är ett styrkebesked för vår livsmedelsindustri. Svenska företag vinner marknadsandelar i den hårda internationella konkurrensen, säger Fredrik Torehammar, chef Public Affairs på Livsmedelsföretagen.

Enligt statistik som Kommerskollegium presenterade på onsdagen uppgick den svenska livsmedelsexporten till 50,5 miljarder kronor under årets tre första kvartal, en ökning med nio procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den svenska varuexporten totalt ökade med knappt fyra procent.

Svensk livsmedelsexport har under lång tid växt mer än varuexporten i övrigt och mat och dryck utgör nu sex procent av vår samlade varuexport. Livsmedelsexporten är nu 15 procent större än vår export av läkemedel och dubbelt så stor som Sveriges export av personbilar.

Trots detta redovisas livsmedel fortfarande inte som en egen post i statistiken utan sorteras under posten ”Övriga varor”.

– Vår livsmedelsexport är nu så stor och betydelsefull för svensk ekonomi att den förtjänar att lyftas upp i statistikredovisningen, säger Fredrik Torehammar.

 På bilden syn kanelgifflar från Pågen – Årets Livsmedelsexportör 2014