Svenskarna köper dyrare mat

Konsumtionen av mat och dryck i Sverige har förändrats dramatiskt. De dyrare premiumprodukterna har fått ett rejält uppsving, medan försäljningen av lågprisprodukter ligger stilla. Den totala försäljningen av livsmedel är samtidigt den starkaste på över tre år.

– Konsumenterna tycks i betydligt större utsträckning välja högre matkvalitet framför lågt pris, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Livsmedelsföretagens nya konjunkturenkät bland medlemsföretagen, landets livsmedelsproducenter, visar på den snabbaste försäljningsökningen av mat och dryck på över tre år. Och det som driver utvecklingen är till stora delar försäljningen av de dyrare premiumprodukterna. 70 procent av företagen ökade sin försäljning inom premium-sortimentet under 2013. Andelen företag som ökade inom bas-och lågprissortimenten var klart lägre, cirka 25 procent.

Lågpris backar

De nya ”nettotalen” ger en ännu tydligare bild. Nettotal är ett mått på andelen företag som svarat ”ökande försäljning” minus andelen företag som svarat ”minskande försäljning”. Premiumsortimentet noterade där ett nettotal på 63 procent, bassortimentet 7 procent medan lågprissortimentet hamnade på minus 2 procent. För bara ett år sedan var förhållandet mellan premium och lågpris i stort sett det omvända.

– Förändringen har kommit fort och med besked. För livsmedelsindustrin som helhet är det positivt. Det kan påskynda en utveckling mot ännu mer av innovation och produktutveckling av högkvalitativa produkter, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

Hälsa växande trend

Företagens uppfattning om vilka konsumenttrender som är starkast och som påverkar deras produktion mest just nu ger samma bild som försäljningssiffrorna. Företagen upplever att konsumenternas sug efter hälsosammare livsmedel samt högre kvalitet har ökat på bekostnad av framförallt lågprisprodukter.

Konjunkturenkäten

Kontakt:
Marie Söderqvist, VD, tel: 070-724 09 71
Carl Eckerdal, chefsekonom, tel: 070-497 11 98