Svenskarna tror på öl som nästa svenska exportsuccé

1 av 5 svenskar tror att nästa exportsuccé inom dryck är svensk öl. 2 av 10 svenskar tycker det är viktigt att drycken de köper är svensk, jämfört med 6 av 10 när det gäller mat. 7 av 10 tror att svensk dryck är bättre för miljön. Det här är några av resultaten från en stor undersökning om svenskarnas syn på dryck som Demoskop har gjort på uppdrag av Livsmedelsföretagen.

Svenska drycker.

1 000 svenskar i hela landet har svarat på hur de ser på dryck i allmänhet och svensk dryck i synnerhet. Frågorna handlar om hur svenskarna ser på faktorer som smak, pris, ursprung, kvalitet och miljöpåverkan, hur man väger de här faktorerna mot varandra när man ska handla, samt vad man tror blir nästa exportsuccé.

Svenskarna tror på öl och vatten som kommande exportsuccéer

Varje år exporterar Sverige livsmedel till ett värde av ca 80 miljarder kr. Absolut Vodka är den största enskilda produkten och Åhus-företagets framgångar har bidragit till att svensk dryck överlag har ett väldigt gott rykte utomlands. Men enligt undersökningen verkar svenskarna inte tro att nästa exportsuccé blir inom sprit.

  • 21% av svenskarna tror att inom dryckeskategorin kommer öl att vara nästa stora svenska exportsuccé. 20% tror på vatten, 15% tror på havre-, soja- eller nötbaserad dryck och 12% tror på cider. 10% tror på spritdrycker och 6% på mjölk.
  • Bland yngre svenskar (16–39 år) tror 20% att nästa exportsuccé blir inom havre-, soja- eller nötbaserad dryck. Bland svenskar äldre än 50 år tror 60% på vatten.

– Absolut Vodka har länge varit i en klass för sig, men på senare år har vi även sett stora exportframgångar för bland annat svenskt kaffe och cider. Och det finns hundratals nystartade och innovativa dryckesproducenter i hela landet som med rätt förutsättningar alla har potential att bli nästa svenska exportsuccé. Det ligger i hela Sveriges intresse att vi gör allt vi kan för att underlätta för de här företagen att utveckla sin export och nå ut långt utanför Sveriges gränser, säger Jimmy Sandell.

Dryckens smak mycket viktigare än att den kommer från Sverige

Undersökningen visar på tydliga skillnader i hur svenskarna ser på dryck respektive mat. Det finns även betydande skillnader i synen på dryck mellan landsbygden och storstäderna.

  • När man handlar dryck tycker 67% av svenskarna att smaken är viktigast, jämfört med 31% för mat. De näst viktigaste faktorerna när man handlar dryck är att den är hälsosam (26%) och ekologisk (26%). Att drycken är svenskproducerad tycker 21% är viktigt, jämfört med 56% för mat.
  • 70% av svenskarna tror att svenskproducerad dryck är bättre för miljön än utlandsproducerad, och 61% tror att svensk dryck håller högre kvalitet. 33% tycker att svensk dryck är godare och 30% tror att den är mer hälsosam.
  • 50% av svenskar som bor på landsbygden tycker att svensk dryck är prisvärd, jämfört med 25% av storstadsborna. 50% av landsbygdsborna tycker att svenskproducerad dryck är hälsosam, jämfört med 25% i storstaden.

– Mycket av det vi svenskar dricker, inte minst vin och juice, importeras. Det är nog en del av förklaringen till varför ursprung inte uppfattas som så viktigt. Samtidigt är vi väldigt noggranna med att mjölken ska vara svensk, så det är inte helt svart eller vitt. I takt med att det kommer allt fler högkvalitativa och nischade dryckesproducenter från Sverige tror jag att vi kommer att se samma utveckling som inom mat där svenskt ursprung är en väldigt viktig faktor, säger Jimmy Sandell, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen.

Svaren i undersökningen kommer att diskuteras i Livsmedelsföretagens Industribar på Industriområdet i Almedalen 3–7 juli. Några av dem som kommer att intervjuas i Industribaren är Anna Malmhake, vd på Absolut Vodka, Fredrik Spendrup, vd på Spendrups, Patrik Hansson, vd på Arla, och Lars Appelqvist, vd på Löfbergs tillika styrelseordförande i Livsmedelsföretagen. Här hittar du schemat för Livsmedelsföretagen i Almedalen.

Undersökningen genomfördes av Demoskop den 14–20 juni 2017 på Livsmedelsföretagens uppdrag. Totalt utfördes 1000 intervjuer och resultatet har vägts med avseende på parti, kön och ålder. Här hittar du Livsmedelsföretagens dryckesundersökning i sin helhet.