Svenskarna villiga betala mer för maten

Sex av tio svenskar är villiga att betala mer för våra livsmedel i framtiden för att kunna garantera kvalitet och hållbar matproduktion. En stor majoritet tycker dock att svenskproducerad mat håller hög kvalitet idag. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsföretagen.

– Jag tror att köttfusket och den debatt som följt fått många att få upp ögonen för det pris vi riskerar få betala för ett alltför ensidigt fokus på låga matpriser. Ett ökat fokus på kvalitet skulle leda till en sundare livsmedelsproduktion, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist som på onsdagen presenterade rapporten Inte vilken industri som helst, som ger en delvis ny bild av den svenska livsmedelsindustrin och svenskarnas förhållande till mat.

I enkätundersökningen, som gjorts av Demoskop, håller sex av tio med om påståendet att konsumenterna måste vara villiga att betala mer för maten i framtiden för att garantera en kvalitativ och hållbar matproduktion. Färre än två av tio håller inte med om detta.

Två av tre konsumenter tycker att mat och dryck från svenska livsmedelsproducenter generellt håller hög kvalitet. Färre än en av tio tycker inte det.

Undersökningen visar däremot att tilliten till livsmedelsindustrin har fått sig en törn av köttfusket. En tredjedel av de tillfrågade säger sig idag ha lågt förtroende för livsmedelsindustrin.

– Fusket med hästkött, som visserligen varit ganska begränsat så här långt, har påverkat förtroendet för hela branschen, säger Marie Söderqvist.

Viktigast för ökat förtroende
Såväl konsumenter som företag har fått frågan vad det viktigaste livsmedelsindustrin kan göra för att förbättra förtroendet. Tydligare och ärligare innehållsförteckningar och marknadsföring samt bättre kontroller står högst på konsumenternas önskelista. Utökad ursprungsmärkning och mer svenska/närproducerade råvaror i maten är också med på listan. Även företagen själva lyfter självkritiskt särskilt fram behovet av ärligare information och ökad transparens.

En del åtgärder har redan vidtagits, som att företagen nu inför kontroll av köttslag i den redan omfattande egenkontrollen. För att underlätta för företagen att märka rätt enligt EU:s nya och omfattande regelverk har Livsmedelsföretagen tagit fram en särskild märkningshandbok. Senare i år planeras en Öppet hus dag för att visa upp för konsumenterna hur livsmedelsproduktion går till i praktiken.

Samtal om ursprungsmärkning
Inom kort kommer industrin att inleda samtal med handeln om hur den frivilliga ursprungsmärkningen kan utvecklas. Något som många konsumenter efterfrågar.

– Det finns en väldigt stor samsyn i livsmedelsbranschen att det behövs konkreta förändringar. Köttfusket har varit en väckarklocka för alla, säger Marie Söderqvist.

Undersökningen finns att ladda ner i högerkolumnen