Svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin högre än någonsin

Enligt en undersökning av Demoskop i oktober 2017 har 87% av svenskarna stort förtroende för Sveriges livsmedelsindustri. Det är den högsta siffran sedan mätningarna började år 2013. Undersökningen visar också att 84% anser att mat och dryck från svenska livsmedelsproducenter håller hög kvalitet.

Med start 2013 har Demoskop på uppdrag av Livsmedelsföretagen regelbundet undersökt svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin. I den första mätningen i februari 2013 uppgav 63% att de hade stort förtroende för industrin. Trenden sedan dess har varit tydligt uppåtgående och i oktober 2017 anger 87% att de har stort förtroende, en ökning med två procent sedan oktober 2016.

– Våra förtroendemätningar är en viktig del i vårt arbete med att systematiskt och långsiktigt verka för ett ökat förtroende för livsmedelsproducenter bland allmänheten. Det är mycket glädjande att se att den positiva trenden håller i sig och att svenskarna i väldigt stor utsträckning, och med all rätt, känner att de kan lita på svenska matföretag, säger Anders Canemyr, tf vd på Livsmedelsföretagen.

Kopplingen mellan svensk mat och hög kvalitet blir allt starkare

Enligt undersökningen anser 84% av svenskarna att mat och dryck från svenska livsmedelsproducenter håller hög kvalitet. Det är en ökning med tre procent sedan oktober 2016, och den högsta siffran sedan mätningarna började i februari 2013 (62%). Av de tillfrågade i den aktuella mätningen är det bara två procent som säger att de inte tycker att svensk mat håller hög kvalitet.

Det ökade förtroendet gäller inte bara livsmedelsindustrin överlag eller den höga kvaliteten. I februari 2013 höll 26% med om påståendet att man kan lita på att innehållsförteckning och näringsinnehåll stämmer överens med innehållet i produkten, och i oktober 2017 är den siffran 67%. 2013 angav 36% att man kan vara säker på att maten man köper i Sverige inte är hälsofarlig, och den siffran har nu ökat till 57%.

– Svensk mat och dryck håller extremt hög kvalitet och säkerhet och det speglas i allt högre förtroendesiffror. Men arbetet med att informera om hur seriöst våra företag tar de här frågorna är långt ifrån över. Alarmistiska kvällstidningsrubriker och ovetenskapliga påståenden om mat och näring i sociala medier skapar osäkerhet och rädsla. Det bästa sättet att bekämpa okunskap är med fakta och där kommer vi, våra medlemsföretag och hela den svenska livsmedelskedjan behöva göra ännu större insatser framöver, säger Jimmy Sandell, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen.

Utvecklingen av svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin 2013–2017

Har mycket eller ganska stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin:

Oktober 2013: 75%
Oktober 2014: 80%
Oktober 2015: 81%
Oktober 2016: 85%
Oktober 2017: 87%

Om undersökningen

Den aktuella undersökningen utfördes av Demoskop mellan 3–10 oktober 2017 och på uppdrag av Livsmedelsföretagen. Målgruppen för undersökningen är svensk allmänhet och 1 023 intervjuer genomfördes i Demoskops riksrepresentativa webbpanel. Deltagarna till panelen har rekryterats via telefon, dvs. en så kallad slumpmässig rekrytering. Resultatet har vägts med avseende på kön, ålder och parti i senaste riksdagsval.

Har du frågor om undersökningen eller hur vi arbetar med att öka förtroendet för livsmedelsindustrin? Hör gärna av dig till Livsmedelsföretagens kommunikationschef Jimmy Sandell.