Svenskt kött på egna ben?

Mycket tyder på att 2014 blev ett trendbrott för svenskt kött, och det gäller även korv och andra charkprodukter.

Enligt en enkät från undersökningsföretagen Demoskop anser nu hälften av de svenska konsumenterna att det är mycket viktigt att de charkprodukter de äter endast består av svensk råvara. 37 procent tycker det är ganska viktigt. Bara fem procent tycker inte alls att det är viktigt. Dubbelt så många kvinnor som män tycker att det är mycket viktigt att köttet kommer från Sverige.

I undersökningen svarar mer än var tredje köttkonsument att de kommer att äta en högre andel kött-och charkprodukter med enbart svensk köttråvara i jul än vad de gjorde förra julen.

Svenskt kött sprider sig

Och producenterna och handeln hakar på. På årets Chark-SM, branschens stora kvalitetstävling som gick av stapeln i Göteborg i november, hade samtliga SM-vinnarprodukter enbart svensk köttråvara. Nästan 9 av 10 medlemsföretag i Livsmedelsföretagen ser svensk råvara (inte bara kött) som en konkurrensfördel relativ importerade produkter, visar vår konjunkturenkät. Märket ”Svenskt Kött” sprider sig över landets charkdiskar och de senaste veckorna har ICA haft heluppslag i de stora tidningarna om de mervärden vi får med svensk julskinka och skälen till varför den är dyrare än importerad.

Frågan är om uppsvinget för det svenska köttet sker på egna meriter eller om den främsta orsaken är att det importerade köttet drabbats av ”imageproblem”?

Nedåt för danskt fläsk

De senaste dagarna har medierna rapporterat om att försäljningen av dansk fläskfilé minskat rejält, mellan 70 och 90 procent sedan i våras. Nyhetsrapporteringen och debatten kring MRSA, svanskupering, antibiotikaanvändning med mera tros vara förklaringen. (Danskarnas budskap att de i en europeisk jämförelse trots allt har en relativt låg antibiotikaanvändning tycks inte ha gått hem).

Livsmedelsföretagen förutsåg denna utveckling i våras. När vi då lät fråga konsumenterna om hur den intensiva debatten om framförallt den danska grisuppfödningen hade påverkat, var det en mycket stor andel konsumenter som sa att de nu skulle köpa mer svenskt kött istället. Nu är det ibland långt ifrån ord i konsumentenkäter till handling i butik, men inte denna gång verkar det som. Trendbrottet syns tydligt i försäljningssiffrorna.

Om detta också en vändpunkt för svensk köttindustri allmänhet och köttbönderna i synnerhet är för tidigt att säga. Mycket handlar om vad som händer med priserna och betalningsviljan framöver? Är vi villiga att långsiktigt betala tillräckligt mycket för de svenska köttet så att den svenska köttnäringen kan gå en ny vår till mötes? Och kan detta ske utan att vi parallellt går mot en utveckling där vi äter en mindre mängd kött, fast med högre kvalitet, vilket många skulle välkomna av klimat- och hälsoskäl.