Sweden Food Arena ska göra svensk livsmedelssektor världsledande

Den svenska livsmedelsbranschen skapar jobb, exportintäkter och tillväxt. Nu lanseras Sweden Food Arena, där hela livsmedelskedjan ska samverka kring forskning och innovation. Livsmedelsföretagen är en av initiativtagarna till arenan och sitter med i styrgruppen.

Vill du se bilder, filmer och kommentarer från lanseringen den 24 maj?

Kolla in vår Twitter och #swedenfoodarena!

Sweden Food Arena är en del i regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030. Tillväxtverket har tilldelats medel för att stödja livsmedelssektorn i etableringen av den nya arenan. Livsmedelsföretagen har varit drivande i arbetet med att utforma och utveckla arenan och hur dess verksamhet ska bedrivas.

– Arenan är en mycket viktig samverkansorganisation som ger oss ökade möjligheter att lyfta forskning och innovation inom livsmedelsbranschen. Vi på Livsmedelsföretagen vill aktivt bidra till den fortsatta utvecklingen och uppbyggnaden av arenan och ser samverkan med akademin, det offentliga och andra viktiga sektorer som viktiga aktörer i detta, säger Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen och ledamot i styrgruppen för Sweden Food Arena.

Arenan har arbetat fram tre fokusområden där man ser behov av att tillsammans bedriva forskning och innovation; Hälsa och smak, Cirkulär mat samt Digitalisering och automation. Exempel på visioner är att genom innovation följa fotavtrycket från matkonsumtionen, att biprodukter tas tillvara på ett optimalt sätt och att genom ökad automation och digitalisering i hela livsmedelskedjan driva innovation och effektivitet. Sverige ska även bli ett ledande land inom prevention av välfärdssjukdomar med hjälp av kosten.

Bloombergs innovationsindex lyfter fram Sverige som ett av Europas mest innovativa länder inom sektorer som stål, skog och fordon. Livsmedel rankas först på en 14:e plats. Det vill Sweden Food Arena ändra på genom att bli ett forum där forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass bedrivs.

– Vi siktar på att placera oss i topp 3. Bildandet av arenan är ett viktigt steg. Arenans mål är att avsevärt öka Sveriges investeringar i forskning och innovation inom sektorn. Vi vill utveckla livsmedelssektorn till en svensk kärnsektor i världsklass, säger Per Arfvidsson, ordförande i styrgruppen för Sweden Food Arena.

I samband med att Sweden Food Arena lanseras i Stockholm 24 maj släpps en rapport om livsmedelssektorns utmaningar och rekommendationer om vilka steg som bör tas framöver för att nå uppsatta mål.

Fakta om Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Målet är en världsledande livsmedelskedja. Arenan är ett resultat av Regeringens livsmedelsstrategi och sektorns kraftsamling, vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Länk till rapporten ”Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass”

Om Sweden Food Arena

Om regeringens livsmedelsstrategi

Mer information

Elisabet Rytter, forskningsansvarig vid Livsmedelsföretagen samt ledamot i styrgruppen för Sweden Food Arena, elisabet.rytter@li.se, 08-762 65 06