Vill du testa Virtual Reality och skapa framtidens kompetensutveckling?

Hur kan vi använda VR-tekniken för att kompetenssäkra svensk industri och utveckla framtidens kompetensförsörjning? Det ska Livsmedelsföretagen ta reda på i samarbete med IKEM, IF Metall och Livs. Du och ditt företag kan vara med och testa Virtual Reality och undersöka hur tekniken kan användas på bästa sätt. Anmäl dig och dina kollegor till våra VR-workshops i januari och februari.

Livsmedelsföretagen och våra samarbetspartners är övertygade om att på sikt kommer VR vara en självklar del av arbetet med att säkra och utveckla kompetensen inom svensk industri. Genom att validera eller träna i VR blir det möjligt att öva på situationer som är farliga, dyra eller som inträffar väldigt sällan. Rätt använd kommer VR-teknik göra det möjligt att säkra och skapa kritiska bristkompetenser, göra arbetsplatser säkrare och spara stora belopp genom t.ex. minskade driftstopp.

Men för att det här ska bli verklighet – och verkligen användbart – behöver vi hjälp från dig och ditt företag.

Delta i VR-workshop

Som ett första steg kommer vi undersöka hur VR kan användas inom valideringsmodellen för operatörer inom processinriktad industri. Därför finns det nu möjlighet att delta vid VR-workshops där vi gemensamt undersöker hur VR kan användas i vår bransch. Under workshopen kommer deltagarna få en introduktion till VR, testa olika VR-applikationer och undersöka hur VR passar inom den egna verksamheten.

Anmäl dig idag till workshops i januari och februari

Vi planerar just nu ett antal workshops under januari och februari 2018 där vi gärna ser en mix av deltagare från olika företag och olika roller, gärna både fabrikschefer, produktionschefer, HR och medarbetare i produktionen. Vi kommer hålla dessa träffar på ett antal ej fastställda platser i landet. Ifall ni samlar en tillräckligt stor grupp med olika typer av medarbetare kan vi eventuellt komma ut till er.

För att anmäla intresse eller för frågor är du välkommen att höra av dig till projektledare Magnus Johansson på 070-886 87 81 eller magnus.johansson@steep.se.

Kontaktperson för projektet på Livsmedelsföretagen är Karin Thapper.