Tyck till om regeringens handlingsplan för matsvinn

Regeringen har givit Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för minskat matsvinn. Nu vill vi veta vad våra medlemsföretag tycker om handlingsplanen och hur ni anser att den ska se ut. Den 29 november träffar vi myndigheterna och vi vill gärna att våra medlemmar deltar i mötet.

Livsmedelsföretagens mål är att handlingsplanen ska bli bra och relevant utifrån hur våra medlemsföretag arbetar med matsvinnsfrågan. Därför bjuder vi nu in våra medlemsföretag till ett möte med berörda myndigheter i Stockholm onsdagen den 29 november klockan 13:00-15:00.

Kom på mötet eller mejla era kommentarer

Om ni inte kan delta i mötet kan ni istället inkomma med skriftliga kommentarer. Vi kommer sammanfatta och vidarebefordra alla kommentarer till Livsmedelsverket som ansvarar för att samordna handlingsplanen.

Om ni vill delta i mötet eller har frågor ska ni anmäla er till Jimmy Sandell på Livsmedelsföretagen senast den 15 november. Om ni hellre vill inkomma med skriftliga kommentarer ska de skickas till Jimmy senast den 22 november. Ni når Jimmy på jimmy.sandell@li.se.

Mer information om den nationella handlingsplanen

Den 4 oktober anordnades en kickoff där företag, myndigheter, forskare och intresseorganisationer bjöds in och där företrädare för Livsmedelsföretagen, LRF och Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med statsrådet Sven-Erik Bucht adresserade matsvinnsfrågan. Här hittar du en fyllig rapport från kickoffen inkl. talarnas ppt-presentationer.