Uppdaterad rapport om punktskatter

Övervikt och fetma är ett stort globalt problem, och olika typer av punktskatter har blivit en allt mer populär åtgärd bland politiker. Samtidigt finns fler erfarenheter från länder som infört punktskatter på olika livsmedel som en folkhälsoåtgärd. Med anledning av detta har Livsmedelsföretagen uppdaterat rapporten ”Skatt mot bättre vetande” som baseras på forskningsresultat och praktiska effekter i de länder som har haft eller har liknande skatter. Rapporten visar att skatter är inte är en effektiv lösning för att ändra våra matvanor vad som behövs är kunskap, innovation och ny teknik för att ta fram nya och mer hälsosamma produkter.

Här nedan finns rapporten för nedladdning.