Uppstartsmöte för Team Sweden Livsmedel

I tisdags hölls det första mötet inom ramen för Team Sweden Livsmedel, regeringens nystartade plattform för aktörer som vill öka svensk livsmedelsexport. På mötet presenterades regeringens nya exportsatsning, vilka planer som finns för 2018 samt lärdomar från andra länder. På plats på mötet fanns bl a företrädare för Livsmedelsföretagen, Absolut Vodka och Business Sweden, samt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Anna Malmhake, Sven-Erik Bucht med flera på scen. Foto: Business Sweden

Sven-Erik Bucht inledde mötet med att berätta om några av de initiativ som kommer att tas under 2018.

– Under 2018 kommer vi att satsa 48 miljoner kronor för att öka svensk livsmedelsexport. Vi kommer placera ut resurser i USA, Kanada, Sydkorea, Japan, och Singapore via Business Sweden för att kartlägga exportmöjligheterna. En annan del i satsningen är att vi tar bort företagens avgifter för exportgodkännande, vilket kommer påskynda processen att komma ut på marknaden.

Statssekreterare Elisabeth Backteman fortsatte att berätta om övriga delar som ingår i satsningen 2018. Den mest grundläggande delen är en omfattande analys av exportpotentialen för olika svenska livsmedelsprodukter. Analysen ska göras i samråd mellan branschen och Business Sweden för att kunna matcha produkter mot specifika marknader. Vidare berättade Backteman att det ska inrättas ett program för regional exportrådgivning som främst riktas mot små- och medelstora företag i syfte att höja kunskapen om exportutmaningarna. Därtill ska det tas fram en strategi för att främja export av ekologiska produkter, där efterfrågan växer både i Sverige och internationellt.

Här kan du läsa mer om regeringens satsning på livsmedelsexport.

På mötet deltog även flera företagsrepresentanter som berättade om sina erfarenheter av exportarbete, En av dem var Anna Malmhake, vd för The Absolut Company, Sveriges överlägset största livsmedelsexportör.

– När jag är ute och reser märker jag att de svenska varumärken man känner till förutom Absolut är Volvo och IKEA. Jag skulle vilja att folk visste mer om svensk mat- och dryckeskultur. Och det mottagande vi får i t.ex. Kina speglar nog vad många svenska livsmedelsproducenter skulle kunna få. Vi upplevs som unikt pålitliga och duktiga premiumleverantörer, säger Anna Malmhake.

Anna Malmhake betonade vikten av att kommunicera svenska mervärden och välkomnade regeringens satsning, som hon även jämförde med en liknande satsning på Irland där hon jobbade i fem år som vd för Irish Destilleries.

– Erfarenheten från Irland gav mig respekt för vad man kan uppnå genom samarbete, och jag ser potentialen i Sverige också, säger Anna Malmhake.

Om du vill veta mer om Team Sweden Livsmedel och hur Livsmedelsföretagen arbetar med att öka livsmedelsexporten får du gärna kontakta Rasmus Bäckström