Uppsving för försäljningen av mat och dryck

Den svenska livsmedelsindustrin uppvisar den starkaste försäljningsökningen på över fyra år och det är konsumenternas sug efter lite dyrare livsmedel i premiumsegmentet som driver utvecklingen. Hit hör ekologiska livsmedel, som livsmedelsproducenterna ser som den starkaste konsumenttrenden just nu.

– Vad vi ser är ett tydligt trendbrott. År av lågprisfokus har gett vika för ett ökat intresse för smak, kvalitet och hälsosammare alternativ. Allt fler konsumenter tycks villiga att köpa lite dyrare livsmedel, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Livsmedelsföretagens nya konjunkturenkät visar att 2014 avslutades med den starkaste volymutvecklingen på över fyra år för den svenska livsmedelsindustrin. Detta efter ett i övrigt ganska svagt år.

Och bakom försäljningssiffrorna döljer sig spännande underströmmar. Vart fjärde livsmedelsföretag uppger att deras försäljning i premiumsegmentet ökade mycket under 2014. Hälften av företagen svarade att premiumförsäljningen ökade, medan knappt något företag redovisar att de sålde mindre än året innan. Inom bas- respektive lågprissegmentet var nettoökningen för försäljningen betydligt mer blygsam.

– Konsumenternas ändrade preferenser torde gynna svenska producenter av mat och dryck eftersom andelen svenskt i förhållande till importerade livsmedel är större på premiumhyllorna än i matbutikerna som helhet, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

Ekologiskt är en kategori livsmedel som många förknippar med premium, och ekologiskt toppar också listan över de konsumenttrender som livsmedelsproducenterna anser påverkar deras verksamhet mest just nu, följt av tillväxten av handelns egna varumärken, EMV.

 

Kontakt: Carl Eckerdal, chefsekonom, tel: 0704-97 11 98

Medverkande livsmedelsföretag står för cirka 50 procent av branschens omsättning. Alla svar är viktade efter företagets omsättningsstorlek, om inte annat anges

 Läs hela rapporten

Hela konjunkturrapporten kan laddas ner nedan (PDF)

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98