Vad händer inom forskningsområdet hösten 2017?

Elisabet Rytter är ansvarig för forskning på Livsmedelsföretagen. Vi frågade Elisabet vad som är på gång inom forskningsområdet och vad man som livsmedelsföretag bör hålla koll på.

Hej Elisabet Rytter! Vad är på gång inom forskningsområdet i höst?

Regeringens Livsmedelsstrategi kom strax före sommaren med ett åtgärdspaket som innehåller satsningar på livsmedelsforskning och innovation. De kommer resultera i en rad olika aktiviteter som startar upp nu under hösten och som har finansiering fram till 2019.

 

Kommer detta påverka våra medlemsföretag, och i så fall hur?

Ja, det kommer det absolut att göra. De olika satsningarna har alla som mål att stärka forskning och innovationskraften i företagen. Några konkreta åtgärder:

  • Statligt stöd ges för att utveckla en arena som samlar livsmedelskedjans aktörer. Arenan skall ägas och drivas av branschen och har bl a som syfte att identifiera och initiera forsknings- och innovationsprojekt och att underlätta samverkan med instituten och akademin.
  • Den offentliga forskningsfinansiären Formas har fått 50 miljoner under 2017–2019 för att starta igång ett långsiktigt forskningsprogram för livsmedelssektorn, en efterlängtad satsning då det saknats sådana sedan TvärLivs tog slut 2014.
  • Även Vinnova, statens innovationsmyndighet, finns med i satsningarna. Nio miljoner kommer användas för att utveckla inkubatorer och acceleratorer som hjälper företag i ”tidigt skede” (start-ups/små företag) att växa.
  • En forskarskola för industridoktorander kommer att startas med syftet att stärka samarbetet mellan akademin-näringslivet och som på sikt erbjuder framtida medarbetare för branschen.

Allt detta kan man läsa om på regeringens hemsida, i det s k tredje åtgärdspaketet.

 

Vad är extra viktigt för våra medlemsföretag att ha koll på i höst?

Vårt nyhetsbrev! På det viset håller man sig uppdaterad om vad som händer och kan ”haka på” de aktiviteter som startar igång framöver. Och givetvis får man gärna höra av sig till mig om man har några frågor eller funderingar.

 

Vad hoppas du mest på de kommande månaderna?

Att aktiviteterna inom Livsmedelsstrategin blir utformade på ett sätt så att det underlättar för våra medlemmar i arbetet med att ta fram nya spännande, hälsosamma och hållbara livsmedel. Och att företagen tar del av de satsningar som görs. Vi här på kansliet jobbar för att så skall bli fallet.