Välkommen på Livsmedelsföretagens regionala branschträffar

Under april anordnar Livsmedelsföretagen regionala branschträffar där våra medlemsföretag ges möjlighet att få information om vad som  händer i branschen under 2016 och att träffa representanter från Livsmedelsföretagen samt att mingla med branschkollegor.

Träffarna äger rum i Skåne, Östergötland och Göteborg.

Malmö: 7 april 09.00 – 13.00 (ca) i Svenskt Näringsliv, Jörgen Kocksgatan 1
Vreta Kloster i Linköping: 14 april 09.00 – 13.00 (ca), Vreta Klusters lokaler, Klustervägen 11
Göteborg: 21 april 09.30 – 13.00 (ca), Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53

Anmälan senast den 1 april 2016 via formuläret nedan.

Branschträffarna är kostnadsfria för Livsmedelsföretagens medlemmar. Självkostnadspris á 500 kr för icke medlemmar.

Program

Under dagen kommer frågor om läget i livsmedelsbranschen 2016 att diskuteras, bland annat presenterar vår chefekonom de senaste trenderna och konjunktursiffrorna och berättar om aktuella politiska frågor. Det blir också tillfälle att få veta mer om olika typer av olika typer av projekt som bedrivs på branschnivå, t.ex. kring arbetsmiljö, hållbarhet och kompetensförsörjning. Våra experter på EU-regler och märkningsfrågor deltar och det finns möjlighet till individuell rådgivning.

Vid frågor kontakta Kristina Lindahl von Sydow, kristina.lindahl.vonsydow@li.se, 08-762 65 41.
Dagen avslutas med lunch.

Varmt välkomna!

[ninja_form id=27]