Välkommen till Industridagen 2016

Hur ser samspelet mellan företag, ort och akademi ut när det skapas verkligt framgångsrika platser? Det är en av frågeställningarna som kommer att adresseras under 2016 års Industridag i Malmö.

Den 17-18 oktober är det dags för Industridagen 2016 i Malmö. Ett helt dygn kommer att vigas åt att fokusera på lokal och global framgång – för svensk industri och för de platser där industrin utvecklas, från norr till söder.

– Sverige är ett litet fantastiskt land men vi behöver bli bättre på att skapa attraktionskraft och att ta vara på den kompetens som redan finns, så att vår industri kan fortsätta att ligga i framkant och vara ett självklart val i den globala konkurrensen. Det ska vi ta oss an från många perspektiv, säger Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen.

Nytt för 2016 – industrinatt och frukost

I år övergår Industridagen i industrinatt och avrundas med en industrifrukost morgonen efter. Ungefär 900 ungdomar – framtidens medarbetare – samlas för en kick off och åker på besök hos industriföretag i regionen.

Under dygnet medverkar bland andra Stefan Löfven, Sveriges statsminister, Johan Söderström, vd ABB Sverige, Sigbritt Karlsson, tillträdande rektor KTH, Kerstin Lindell, vd Bona, Henrik Fritzon regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, Lars Christensen, regiondirektör Värmland och näringsminister Mikael Damberg.

På industrirådets hemsida uppdateras programmet löpande och anmälan kan göras här.

Industrirådet arrangerar årets industridygn i samarbete med Region Skåne och Sveriges kommuner och landsting, SKL.