Hälsa i fokus i Mora

Den 7 mars arrangerade Livsmedelsföretagen och Vasaloppet 2015 års Blåbärslopp med spännande paneldiskussion om träning, matvanor och folkhälsa. Med i panelen var bland andra Gabriel Wikström, vår folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

I flera av Livsmedelsföretagens konjunkturbrev har det blivit tydligt att hälsosegmentet blir allt mer intressant. Företagen anger där själva att produkter som faller inom hälsosegmentet bedöms som den allra starkaste trenden. Detta påverkar också Livsmedelsföretagens arbete. Bakgrunden är förstås att mat och hälsa är en stark konsumenttrend som har bäring på mycket av det som Livsmedelsföretagen arbetar med, som forskning och innovation, märkning som nyckelhålet och Livsmedelsverkets kostråd. Samtidigt kan vi se ett ökat politiskt intresse för frågorna ur framför allt ett folkhälsoperspektiv, och det framförs allt oftare krav på lagreglering av livsmedel som anses vara ”ohälsosamma”.

I samband med Blåbärsloppet arrangerade Livsmedelsföretagen ett seminarium i Mora där dessa trender blev tydliga. Folkhälsominister Gabriel Wikström deltog på seminariet, och påpekade där att engagerade livsmedelsföretag spelar en mycket viktig roll när det gäller att skapa en bättre folkhälsa.

– Seminariet var ett sätt att visa på svenska livsmedelsföretags engagemang i folkhälsofrågor, säger Marie Söderqvist, vd på Livsmedelsföretagen.

Ett konkret exempel där Livsmedelsföretagen kan bidra ännu mer än i dag är att få använda Livsmedelsverkets kostråd på produkter. I dag är det förbjudet att använda kostråden i marknadsföring, men svenska livsmedelsproducenter hjälper gärna till att sprida kostråden ytterligare.

Med i panelen var:

  • Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
  • Anders Selling, Vasaloppets VD
  • PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri
  • Karin S Lindelöf, fil dr i etnologi, genus- och motionsidrottsforskare, Uppsala universitet
  • Peter Rejler, elitmotionär, årets chef och VD för teknikkonsultbolaget Rejlers
  • Annika Strömberg, ansvarig för hälsofrågor Arla Sverige
  • Peter Larsson, Sponsorchef AXA
  • Karl-Johan Danielsson, Triathlet