Vem bör bli Årets uppstickare 2014?

Nu har nomineringen öppnat för Årets uppstickare i Livsmedelsbranschen 2014.

”Årets uppstickare” är ett pris som årligen delas ut i syfte att stimulera goda exempel på nytänkande och växande företag inom livsmedelssektorn. Priset har delats ut av jordbruks- och landsbygdsministrar sedan 2005. Nyåkers pepparkakor, Hallands Fruktindustrier, Saltå Kvarn och Jakobsdals Chark samt Wapnö Gård är några av de tidigare pristagarna.

I juryn ingår förutom Landsbygdsminister Eskil Erlandsson även företrädare för branschorganisationerna Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Nu öppnar nomineringen för 2014 års pris. Har du/ni förslag på ett företag som förtjänar utmärkelsen Årets uppstickare och som uppfyller kriterierna nedan?

Välkommen att skicka in nomineringar till hakan.bjorklund@li.se senast den 22 april 2014.

Ange hur företaget uppfyller kriterierna. Skriv gärna ”Årets uppstickare” i ämnesraden på mejlet.

Priset kommer att delas ut av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid den årliga Matlandetkonferensen, vilken i år kommer äga rum i Jokkmokk 10-11 juni.

Företag som uppfyller följande kriterier är aktuella för Årets uppstickare:

Innovativt
Företaget är innovativt avseende exempelvis produktutveckling, förpackningar, marknadsföring

Högförädlat
Företaget skall ha en värdeskapande förädling med tydliga mervärden för kund och konsument

Hälsosamt/Välbefinnande
Produkterna skall ha ett tydligt konsumentvärde och bidra till god hälsa och ökat välbefinnande

Innehåll av svenska råvaror
Företaget skall representera en tydlig tillväxtpotential för svensk primärproduktion och huvudsakligen använda svenska råvaror

Hållbarhet
Företaget skall i sin verksamhet ha ett uttalat hållbarhetsperspektiv

Ekonomiska grundkriterier

  • Företaget har offentliggjort minst 3 årsredovisningar
  • Företaget har minst 10 anställda och minst 10 Mkr i omsättning och under den senaste treårsperioden ökat sin omsättning i huvudsak via organiskt tillväxt (dvs ej via förvärv)
  • Företaget har ett samlat positivt rörelseresultat de senaste tre åren och en god soliditet