”Vi konsumenter har fått enorm makt”

Louise Ungerth är ett välkänt namn inom den svenska livsmedelsindustrin. I över 20 år jobbade hon på Konsumentföreningen där hon drev konsument- och hållbarhetsfrågor och kämpade för ökad konsumentmakt. Nu har Louise slutat på Konsumentföreningen, men det betyder inte att hon är färdig med att bilda opinion och göra sin röst hörd å de svenska konsumenternas vägnar.

Louise Ungerth, konsumentexpert och opinionsbildare
Louise Ungerth, expert och opinionsbildare inom konsument- och hållbarhetsfrågor

 

Hej Louise! Den 1 juni slutade du på Konsumentföreningen efter mer än 20 år. Vilka var de stora frågorna när du började på Konsumentföreningen 1996?

BSE, ”galna kosjukan”, som briserade som stor livsmedelsskandal med mängder av slaktade djur och människor som dog i den dödliga prionsjukdomen, överförd av kor till människa på grund av dåligt upphettat köttmjöl i fodret. Tilliten till livsmedelsbranschen i Europa sjönk rejält. Sverige klarade sig väl med någon enstaka sjuk ko eftersom man förbjudit kadavermjöl redan 1985. Köttpriserna sjönk kraftigt ett år efter EU-inträdet och nötköttkonsumtionen steg i Sverige. Trots skandalen. Genmodifierad soja fraktades till Rotterdam från USA med stora motdemonstrationer som följd.

Den första frågan jag själv tog i var den höga antibiotikaanvändningen i grisproduktionen och att svenska importörer inte ställde samma krav på svensk som på utländsk grisuppfödning. Känns frågan igen?

Hur har konsumentfrågorna och konsumentperspektivet utvecklats under de här 20 åren?

Vi konsumenter har fått enorm makt genom internet, mejl och sociala medier. Det är på gott och ont och företagen är mycket mer på tårna i dag. Företag kan drabbas orättmätigt hårt om kritiken som framförs på t ex sociala medier inte är sann men ändå klickas vidare och sprids som en löpeld. Vi har stor makt och det är viktigt att inte den missbrukas. Sedan är makten ojämnt fördelad. Vi som kan uttrycka oss har makt, men det finns också många maktlösa i Sverige i dag.

Vilka tips vill du ge till företag som vill få nöjdare kunder?

Ha en god omvärldsbevakning. Lyssna, agera snabbt och med respekt för våra åsikter, men lyssna inte för noga till allt och framförallt förklara er om ni får kritik. Vi konsumenter begriper inte alla teknikaliteter och varför det inte går att tillfredsställa allas önskemål.

Vilka har varit de mest kontroversiella frågorna du har jobbat med?

Ibland kan det vara så att det som är kontroversiellt från början med tiden blir ganska konventionellt. Ett exempel: Vår kampanj ”Vatten på flaska – en onödig lyx?” uppskattades väl inte av alla i branschen. Konsumtionen av buteljerat vatten hade stigit brant fram till 2004 då vi bad SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik, numera en enhet inom forskningsinstitutet RISE, red. anm.) göra en livscykelanalys över klimatavtrycket av allt flaskvatten som producerades och transporterades på våra vägar. Totalt 20 000 ton koldioxidekvivalenter var resultatet.

Det blev inte så mycket ståhej då, men 2007, då vi drack ännu mer buteljerat vatten, motsvarande 34 000 ton Co2, och Al Gore precis hade släppt sin film om klimathotet, då brakade det till. Politiker lovade att inte dricka flaskvatten på mötena, kommuner såg över sin policy och konsumenterna fick upp ögonen för att vi faktiskt har utomordentligt vatten i kranen på de flesta ställen för några ören per liter. Bra för plånboken och bra för miljön. Försäljningen sjönk som en sten. En symbolfråga kan tyckas, men en vettig sådan.  Nu har vattenförsäljningen ökat igen, inte minst för att bryggerierna har produktutvecklat med mängder av nya smaker, men försäljningen är fortfarande långt under nivån 2006*.

Alla gånger vi har anmält företag för vilseledande marknadsföring, och fått rätt i så gott som alla fall, har väl kanske inte setts med blida ögon av de företag som blir drabbade. Men det är viktigt med korrekt marknadsföring och också med jämbördig konkurrens mellan företag. Det är svårt att konkurrera med företag som inte håller sig till marknadsföringsreglerna. Så där tycker jag att vi har gjort nytta, både för konsumenterna och näringslivet. Redlighet är viktigt, och ett ord jag gillar.

*http://sverigesbryggerier.se/statistik/statistik-2-4/konsumtion-av-buteljerat-vatten-per-invanare/

Vilka konsumentfrågor kommer vara viktigast de kommande fem åren?

Hållbarhetsfrågorna och särskilt klimatet. Att hejda växthuseffekten är det absolut viktigaste. Alla har ansvar men viktigast är att vi har modiga politiker och framsynta företag som agerar med styrmedel och ett utpräglat samhällsansvar. De går i någorlunda rätt riktning i många länder men klockan är en halv minut i tolv. Andra viktiga frågor är öppenhet och redlighet från företagens sida, och jämlik hälsa.

Vad ska du göra nu när du lämnat Konsumentföreningen?

Arbeta mindre och sjunga mer! Jag fortsätter att engagera mig i konsument- och hållbarhetsfrågor men i en makligare takt. Jag har lite uppdrag för myndigheter och företag, kommer att fortsätta att blogga för det är skoj (på http://louiseungerth.se/, red. anm.), sitter i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd och är ny styrelseledamot för Örebro Universitet och Svenskt Sigill. Det är jag glad och stolt över.